Veelgestelde vragen


Voor bestaande klanten

 1. Controleer of u geen typefouten in uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft gemaakt: deze velden zijn hoofdlettergevoelig.
 2. Als u uw wachtwoord niet meer weet, dan kunt u hier een nieuw wachtwoord opvragen. Weet u uw gebruikersnaam ook niet meer, vul dan uw e-mailadres in. 
 3. Mocht u er niet toch niet uitkomen, dan kunt u ook altijd even bellen of mailen: 070-3637300 of info@meesman.nl.

U kunt zelf eenvoudig uw aankoopopdracht instellen in MijnMeesman onder het tabblad ‘Opdrachten’. U kunt hier kiezen uit het instellen van een ‘Eenmalige opdracht’ en/of een ‘Maandelijkse opdracht’.

Bij een eenmalige opdracht kunt u snel en makkelijk via iDEAL betalen. Als u in twee fondsen wilt beleggen, dient u twee aankoopopdrachten te doen. Dit kan vanaf € 100,- per fonds.

Als u een automatische incasso wilt instellen, kunt u dit doen onder het kopje ‘Maandelijkse opdrachten’ en dan op ‘+ Maandelijkse aankoopopdrachten beheren’ te klikken. Er opent dan een scherm waarin u uw maandelijkse opdracht kunt instellen bij één of meerdere fondsen. Wij incasseren dan elke maand het bedrag en beleggen dat voor u in de ingestelde fondsen.

Meer informatie over de manier waarop uw opdracht wordt verwerkt vindt u in de beveiligde omgeving (MijnMeesman). Op iedere pagina treft u helpteksten aan die voor u relevant kunnen zijn. Op de hoofdpagina van MijnMeesman vindt u ook actuele informatie over bijvoorbeeld de datum waarop uw opdracht wordt verwerkt. 

Komt u ergens niet uit of heeft u vragen, neemt u dan gerust even contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Jazeker, het is geen probleem om een tweede of volgende rekening te openen. Dit kan zowel een beleggings- als een pensioenrekening zijn. Momenteel is het nog niet mogelijk om dit binnen MijnMeesman te regelen. U dient daarom het openingsproces buiten MijnMeesman opnieuw te doorlopen en daarbij (tijdelijke) inloggegevens aan te maken. Wanneer de nieuwe rekening geactiveerd is, kunt u een berichtje sturen naar info@meesman.nl. De klantenservice kan uw nieuwe rekening vervolgens koppelen aan uw oorspronkelijke account, zodat u alle rekeningen met één set inloggegevens kunt beheren.

Nee, vanuit uw bestaande account kunt u helaas geen nieuwe rekening openen. U dient hiervoor opnieuw het openingsproces op onze website te doorlopen. Op het moment dat de nieuwe rekening is geopend, kunt u ons wel per e-mail verzoeken om uw rekeningen aan elkaar te koppelen. U kunt dan met één inlog meerdere rekeningen beheren.

Het Meesman Rentefonds kunt u aanhouden op een reguliere Beleggingsrekening of een geblokkeerde Pensioenrekening. Het is niet nodig een aparte rekening te openen voor het Rentefonds. 

U kunt zelf eenvoudig uw verkoopopdrachten instellen onder het tabblad ‘Opdrachten' door op de knop 'Verkoop’ te klikken in MijnMeesman. Wanneer u dit uiterlijk woensdag voor 23:59 uur instelt zullen uw participaties de eerstvolgende handelsdag worden verkocht. De verkoopopbrengst ontvangt u dan een week na de handelsdag.

U kunt uw rekening sluiten door het formulier 'Sluiten Rekening' in te vullen en te uploaden in MijnMeesman.

 • Indien er nog participaties in uw portefeuille aanwezig zijn, zullen deze eerst verkocht worden. Na het overmaken van de verkoopopbrengst naar uw tegenrekening zal de rekening gesloten worden.  
 • Wanneer de portefeuille al leeg is wordt de rekening meteen gesloten

Sluitingsformulier downloaden (PDF, 145 kB)


Beleggen bij Meesman

Op termijn verwachten we dat iedereen toewerkt naar een belegd vermogen van minimaal €10.000. Er zijn 3 manieren om dit minimum bedrag te bereiken:

 • Periodieke stortingen: uw periodieke inleg is gemiddeld €100 per maand (in totaal, niet per fonds). U kunt bijvoorbeeld ook 4x €300 of 2x €600 storten.
 • Losse stortingen: indien u er voor kiest zo nu en dan een losse storting te doen, dienen deze in totaal op minimaal €1.200 per jaar uit te komen.
 • Eenmalige storting: bent u van plan slechts één keer te storten en daarna niet meer? Dan dient deze storting minimaal €10.000 te bedragen (in totaal, niet per fonds).

Een combinatie van periodieke en losse stortingen is natuurlijk ook mogelijk. En wilt u na een eenmalige storting toch nog blijven inleggen, dan kan dat ook altijd.

Bekijk hier de infographic over de minimum inleg

Belegt u op een Meesman Pensioenrekening? Dan wordt uw minimum inleg bepaald door uw beschikbare jaarruimte.

Meesman Indexbeleggen brengt de volgende kosten in rekening:

 • Jaarlijkse kosten: 0,4% per jaar voor Aandelen Wereldwijd Totaal en 0,5% voor de overige fondsen. Indien u €1 miljoen of meer belegt in Aandelen Wereldwijd Totaal, betaalt u slechts 0,25%. Dit zijn de kosten die binnen de Meesman Beleggingsfondsen in rekening worden gebracht, inclusief de kosten van de onderliggende fondsen. In de koers en het rendement zijn deze kosten al verwerkt.
 • Eenmalige transactiekosten: 0,25% per transactie. Dit zijn de eenmalige kosten die u betaalt als u een koop-, switch- of verkooptransactie doet. Als u meer dan €500.000 bij Meesman belegt, betaalt u geen transactiekosten.
 • Overige kosten: er zijn geen andere kosten. 

Het is onze ambitie om, naarmate wij groeien, het ontstane schaalvoordeel door te geven aan onze klanten en de kosten wanneer mogelijk te verlagen.

U kunt bij Meesman beleggen voor uw kinderen op naam van het kind of op uw eigen naam. Aan beide opties zitten voor- en nadelen, voornamelijk op het gebied van zeggenschap en belastingen.

Wettelijk gezien mag alleen de ouder of wettelijk vertegenwoordiger een rekening op naam van een minderjarige kind openen. Zolang het kind minderjarig is, beheert de ouder ook de rekening. Helaas is het niet mogelijk om als opa of oma een rekening op naam van uw kleinkind te openen.

De minimum inleg voor een kinderrekening is gelijk aan die van een reguliere beleggingsrekening.

Download hier de brochure Beleggen voor een kind (PDF, 199kB)

Bij beleggen is uw rendement niet zeker. Het kan mee- of tegenzitten, afhankelijk van hoe de beurs zich ontwikkelt. Maar een aantal zekerheden bieden wij u wel. Uw geld is veilig bij Meesman. Ook als Meesman of een van onze partners failliet gaat. 

Verder lezen:
Meer over de Meesman zekerheden

Nee. Dit is niet mogelijk. Als u geld overmaakt om te beleggen gaat dat naar de bankrekening van de Meesman Indexfondsen. Deze bankrekening staat op naam van Stichting Meesman Beleggingsfondsen, de onafhankelijke juridisch eigenaar van de Meesman Indexfondsen. De bankrekening staat niet op naam van Meesman Index Investments. IQ EQ Financial Services B.V., de administrateur van de Meesman Indexfondsen, zorgt er vervolgens voor dat uw storting op de eerstvolgende handelsdag wordt belegd. Dit hele proces loopt feitelijk buiten Meesman Index Investments om.

Ook de beleggingen van de Meesman Indexfondsen staan op naam van Stichting Meesman Beleggingsfondsen en niet op naam van Meesman Index Investments. Dit is wettelijk verplicht. Hierdoor kan Meesman Index Investments niet zelfstandig beschikken over het vermogen van de Meesman Indexfondsen.

Ja, zolang u uitsluitend woonachtig én belastingplichtig bent in de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen, kunt u bij Meesman beleggen. Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, zijn de voorwaarden en inschrijfprocedure hetzelfde als voor beleggers die in Nederland wonen.

Ja, zolang u uitsluitend woonachtig én belastingplichtig bent in de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen, kunt u bij Meesman beleggen, ongeacht uw nationaliteit. Beleggers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, beleggen tegen dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde inschrijfprocedure als Nederlandse beleggers.


Beleggen (algemeen)

Hier is geen algemeen antwoord op te geven. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Zaken die hierbij van belang zijn:

 •  waar u het geld voor wilt gebruiken,
 • hoe lang u het geld wilt beleggen,
 • uw ervaring met beleggen
 • uw risicohouding.

Verder lezen:
Meer over het bepalen van de juiste beleggingsmix


Over de Meesman Beleggingsfondsen

Beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen kan alleen via Meesman Indexbeleggen. De Meesman fondsen zijn niet via andere financiële instellingen te verkrijgen. De fondsen zijn niet beursgenoteerd en dus ook niet via de beurs te verhandelen.

Ja. De koers waartegen u de Meesman Beleggingsfondsen koopt en verkoopt is gelijk aan de zogeheten intrinsieke waarde van de fondsen. De intrinsieke waarde is de werkelijke waarde van een fonds.

Dit is anders dan bij de meeste Nederlandse beleggingsfondsen, waar de koers niet gelijk is aan de intrinsieke waarde. De meeste Nederlandse fondsen werken met een op- of afslag op de intrinsieke waarde die in de koers van het fonds is verwerkt. Deze op- of afslag heeft tot gevolg dat de koers hoger of lager is dan de intrinsieke (werkelijke) waarde van het desbetreffende fonds.


Over Pensioenbeleggen

Het is mogelijk om een bestaande lijfrenterekening of bankspaarproduct over te zetten. U regelt dit eenvoudig op onze website. Hier kunt u aangeven dat u uw lijfrente wilt overhevelen. U ontvangt vervolgens op het opgegeven e-mailadres een vooringevuld overdrachtsverzoek. Deze kunt u aanvullen, printen, ondertekenen en samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar uw oude aanbieder sturen. Indien u pensioen@meesman.nl in de cc zet bij de e-mail aan uw huidige aanbieder, handelt Meesman vervolgens alles met uw huidige aanbieder af. Wij zorgen er dan voor dat de waarde zo snel mogelijk op uw Meesman Pensioenrekening wordt belegd.

Kosten
Is de over te dragen waarde minder dan €10.000, dan zijn de kosten voor de overdracht €39 plus 0,25% transactiekosten. Is het bedrag €10.000 of meer, dan betaalt u alleen de 0,25% transactiekosten. 

Let op!
Het is momenteel alleen mogelijk om lijfrenterekeningen en bankspaarproducten over te zetten. Het is helaas niet mogelijk om een lijfrenteverzekering over te hevelen.

Klik hier om uw waardeoverdracht in gang te zetten

Meesman Indexbeleggen heeft zich aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Indien u een pensioenrekening (’lijfrentebeleggingsrecht’) heeft bij Meesman Indexbeleggen en u wilt uw lijfrentekapitaal laten overdragen aan een andere aanbieder van lijfrentevoorzieningen, dan is het PSK van toepassing.

Om de overdracht van uw kapitaal te kunnen uitvoeren hebben wij van u een schriftelijk en ondertekend verzoek nodig, waarop u aangeeft naar welke financiële instelling u uw lijfrentekapitaal wilt laten overdragen. Op dat verzoek moet duidelijk worden aangegeven naar welke aanbieder uw geld moet worden overgeboekt. Ten einde fiscale gevolgen te vermijden is het erg belangrijk dat uw geld rechtstreeks naar uw nieuwe aanbieder wordt overgemaakt. Stuurt u met uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee.

Na ontvangst van uw verzoek zullen wij uw beleggingen bij de eerstvolgende mogelijkheid verkopen. Wij voeren één keer per week aan- en verkooporders uit.

Na verkoop van uw beleggingen maken wij de opbrengst over naar uw nieuwe aanbieder. Dat doen wij in beginsel binnen veertien dagen nadat wij uw beleggingen hebben verkocht. Mochten wij onverhoopt meer tijd nodig hebben, dan zullen wij over die extra tijd de wettelijke rente vergoeden.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van een echtscheiding, dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook een kopie van het door de rechtbank bekrachtigde echtscheidingsconvenant nodig, waaruit blijkt welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de verdeling van uw lijfrentekapitaal.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van het overlijden van de rekeninghouder, dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook onder andere een kopie van de akte van overlijden alsmede een verklaring van erfrecht nodig.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) en van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl) kunt u het protocol nalezen. Daar vindt u tevens een overzicht van alle deelnemers.

Formulier Uitgaande Waardeoverdracht downloaden