Stap 1. Portefeuille samenstellen

Meesman vindt dat een beleggingsportefeuille uit twee delen dient te bestaan. Een groei deel gericht op het genereren van een aantrekkelijk rendement op lange termijn. Hier wordt belegd in aandelen. Een veilig deel gericht op risicobeperking. Hier wordt belegd in veilige obligaties. Hieronder leest u hoe u uw mix bepaalt en met welke Meesman fondsen u die invult.


Sanity check: de basis op orde

Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat een aantal basale financiële zaken op orde zijn. Dat u genoeg inkomen heeft om uw uitgaven (de dagelijkse kosten van levensonderhoud) te dekken. Dat u voldoende verzekerd bent tegen de belangrijkste risico's op het gebied van schade en zorg. En dat u een spaarbuffer heeft voor voorzienbare uitgaven op korte termijn, zoals een nieuwe wasmachine, de reparatie van een auto of een verbouwing. En wellicht ook om een periode zonder werk te kunnen overbruggen.

 

De beleggingsmix

Als de basis op orde is, kunt u gaan beleggen. Dat begint met het bepalen van de beleggingsmix: de verdeling over aandelen (voor de groei) en obligaties (voor de veiligheid). Het bepalen van de beleggingsmix is de belangrijkste beleggingsbeslissing die u neemt omdat dit voor het grootste deel het rendement en risico van uw portefeuille bepaalt.

Groei

Het groei deel van de portefeuille is gericht op het genereren van een aantrekkelijk rendement op lange termijn. Hiervoor kan het beste worden belegd in aandelen. Omdat het verleden leert dat beleggen in een breed gespreide aandelenportefeuille een eenvoudige en relatief betrouwbare manier is om op lange termijn een goed rendement te genereren. Beter dan de meeste andere manieren van beleggen. Het historisch rendement van een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille is meer dan 8% per jaar.

Veilig

Het veilige deel van de portefeuille is gericht op het beperken van het risico. Dit kan alleen met relatief veilige obligaties (of spaargeld). Relatief veilige obligaties zijn obligaties uitgegeven door kredietwaardige overheden en bedrijven, met een korte looptijd en zonder valutarisico. Een breed gespreide portefeuille van dergelijke obligaties zal niet al te veel in waarde dalen en bij een ernstige crisis op de aandelenmarkt meestal in waarde stijgen en zo het verlies op de aandelen enigszins compenseren. Let op: vanwege de extreem lage rente van de afgelopen jaren kunnen de verliezen op obligaties in de toekomst groter zijn dan in het verleden.

Uw beleggingsmix bepalen

Welke beleggingsmix bij u past hangt van uw situatie en wensen af. Als er geen bijzondere zaken spelen, zijn de termijn waarvoor u gaat beleggen en uw risicobereidheid de belangrijkste factoren om rekening mee te houden. Zeker als het gaat om eenvoudig indexbeleggen. De termijn waarvoor u gaat beleggen bepaalt hoeveel risico u kunt nemen. Hoe langer de periode waarvoor u gaat beleggen, hoe meer risico u kunt nemen en dus hoe meer u in aandelen kunt beleggen. Uw risicobereidheid gaat over hoeveel risico u wilt nemen. Dit verschilt van persoon tot persoon. Hier gaat het in wezen om de vraag welk (tussentijds) verlies u acceptabel vindt in een ernstige beurscrisis, iets dat vrijwel zeker een keer gaat gebeuren als u voor de lange termijn gaat beleggen. Hoe groter het tussentijdse verlies dat u bereid bent te aanvaarden, hoe meer u in aandelen kunt beleggen. De tabel hieronder geeft een indicatie van hoe u op basis van de looptijd en uw risicobereidheid een passende beleggingsmix kunt bepalen.

  Looptijd
Indicatie maximaal tussentijds verlies 10 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar Meer dan 20 jaar
-10% 0% Aandelen
100% Obligaties
0% Aandelen
100% Obligaties
0% Aandelen
100% Obligaties
-20% 25% Aandelen
75% Obligaties
25% Aandelen
75% Obligaties
25% Aandelen
75% Obligaties
-30% 50% Aandelen
50% Obligaties
50% Aandelen
50% Obligaties
50% Aandelen
50% Obligaties
-40% 50% Aandelen
50% Obligaties
75% Aandelen
25% Obligaties
75% Aandelen
25% Obligaties
-50% 50% Aandelen
50% Obligaties
75% Aandelen
25% Obligaties
100% Aandelen
0% Obligaties

Let op. De indicatie van het maximale tussentijdse verlies in bovenstaande tabel is voor obligaties gebaseerd op historische cijfers van een wereldwijd gespreide portefeuille van kortlopende obligaties (van hoge kredietkwaliteit, met valutarisico afgedekt). Vanwege de extreem lage rente van de afgelopen jaren (het laagste niveau ooit) is de kans groot dat bij een stijging van de rente het verlies op obligaties groter zal zijn dan in het verleden. 

Naast uw beleggingstermijn en risicobereidheid zijn er andere factoren om rekening mee te houden bij het bepalen van de voor u geschikte beleggingsmix. De overige factoren kunnen reden zijn om uw beleggingsmix bij te stellen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Uw doelstelling. Belegt u voor uw pensioen en heeft u verder weinig geregeld voor later, dan kunt u minder risico nemen dan wanneer u belegt om ooit een luxe zeilboot te kopen of een jaar de wereld te gaan rondreizen. Het eerste is belangrijk, u moet er later van leven. Het tweede niet. Als de opbrengst tegenvalt is dat niet onoverkomelijk.
  • Uw financiële situatie. Heeft u weinig reserves dan kan dat een reden zijn om minder risico te nemen dan als u veel vet op de botten heeft. Wie goed in de slappe was zit kan een eventuele tegenvaller makkelijker opvangen.
  • Uw ervaring met beleggen. Heeft u ervaring met beleggen, vooral van een beurscrisis, dan weet u wat het is om een keer een (fors) verlies te maken en hoe u daarop reageert. U kunt dan beter inschatten hoeveel risico voor u aanvaardbaar is. Heeft u daarentegen weinig ervaring met beleggen dan kan het verstandig zijn om, in ieder geval in de beginjaren, aan de voorzichtige kant te blijven en niet teveel risico te nemen.

Uw beleggingsmix invullen

Als u de voor u geschikte beleggingsmix heeft vastgesteld, komt de vraag welke Meesman fondsen het meest geschikt zijn om in te beleggen in het groei en het veilige deel van uw portefeuille. Hieronder geven wij aan welke Meesman fondsen wij zouden adviseren. U bent uiteraard helemaal vrij om uw portefeuille ook anders in te vullen. De keuze is aan u.

Invulling groei

Het groei deel van uw portefeuille vult u in met Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal. Met dit ene fonds belegt u in de hele wereldwijde aandelenmarkt. Bovendien houdt dit fonds de circa 6.000 aandelen aan in verhouding tot hun beurswaarde, belegt het maatschappelijk verantwoord, kan het de dividendbelasting terugvorderen en heeft het lage kosten. Kortom, het ultieme passieve aandelen indexfonds.

Voor beleggers op zoek naar een indexfonds met meer oog voor mens en milieu heeft Meesman Aandelen Verantwoorde Toekomst. Een indexfonds dat wereldwijd belegt in aandelen op basis van een aantal maatschappelijk verantwoorde thema’s. Om te beginnen is dat het thema klimaatverandering. Waarbij het doel is een veel lagere uitstoot van broeikasgassen te realiseren en zwaarder in te zetten op bedrijven die de uitdagingen van de energietransitie serieus oppakken.

Invulling veilig

Het veilige deel van uw portefeuille kunt u invullen met ons obligatiefonds. Dit is in beginsel geschikt om het risico van een belegging in aandelen te dempen. Meesman Obligatiefonds Wereldwijd belegt wereldwijd gespreid in obligaties van kredietwaardige overheden en bedrijven die rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Het fonds heeft een gematigd renterisico en geen valutarisico.

Let op: Meesman geeft geen persoonlijk advies

Meesman geeft geen persoonlijk beleggingsadvies. De informatie en (reken)tools op deze website zijn bedoeld als generieke hulpmiddelen voor (potentiële) beleggers om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen over beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen.

Beleggers zijn zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van hun beleggingsportefeuille en de afstemming daarvan op hun persoonlijke (financiële) situatie en wensen. Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen? U kunt ons bellen op 070-363 7300 of een e-mail sturen naar info@meesman.nl. Wij horen graag van u.