Beleggen voor uw kind

Over beleggen wordt vaak heel ingewikkeld gedaan. Maar dat is helemaal niet nodig. Beleggen is gewoon een manier om uw geld te laten groeien. Net als sparen. Maar wel met meer risico (op korte termijn) en een stuk meer rendement (op lange termijn). Dat is fijn wanneer u grootse dromen heeft voor uw kind.


Indexbeleggen vs. sparen

Er zijn twee manieren om een potje voor uw kind op te bouwen: sparen of beleggen. Sparen is veilig maar levert weinig op. Beleggen in aandelen is risicovoller, maar levert veel meer op. Wanneer u kiest voor indexbeleggen, belegt u bovendien met minder risico en meer rendement dan bij andere vormen van beleggen.

Veel ouders kiezen er daarom voor om bij Meesman te beleggen voor hun kind. Zo bouwen ze een potje op voor een studie, een mooie reis, het rijbewijs of een bijdrage aan een woning.

Wilt u meer lezen over indexbeleggen? Download dan hieronder onze de brochure (PDF, 3MB).   

Download brochure


Bereken het zelf!

Wilt u de studie van uw kind betalen? Volgens het NIBUD kost het levensonderhoud en de studie van een uitwonende student momenteel €1.100 per maand. Om vier jaar te studeren is er dus €52.800 nodig, en dit is nog voor inflatie.

Of wilt u bijdragen aan de aankoop van een eigen woning? U mag (in 2022) eenmalig € 106.671 belastingvrij schenken voor een koopwoning.

Maar hoeveel moet u hiervoor elke maand opzij zetten? U kunt het hier berekenen.

 

jaar
%

Meteen starten met beleggen voor uw kind?

Open een rekening


Beleggen voor een kind kan op twee manieren: via een rekening op naam van uw kind of op uw eigen naam.
Aan beide opties zitten voor- en nadelen, vooral op het gebied van belastingen en controle.
Wilt u liever gebruik maken van belastingvoordeel of kiest u voor optimale controle?


Een rekening op naam van uw kind

 • Elke storting is een schenking aan uw kind. U kunt jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. Uw kind hoeft later géén schenk- of erfbelasting meer te betalen over het geld op de rekening. 
 • Zolang uw kind minderjarig is, beheert u het vermogen van uw kind en mag u het niet voor eigen gebruik aanwenden. Uw kind is namelijk rechthebbende van het geld op de rekening. U bent richting uw kind schadeplichtig als u dat vermogen aanwendt voor eigen gebruik.  
 • Tot de 18e verjaardag wordt het bedrag op de rekening opgeteld bij uw vermogen in box 3 en betaalt u belasting over dit vermogen.
 • Op de 18e verjaardag is uw kind wettelijk volwassen en kan hij of zij zelfstandig beslissen over het vermogen.

Een rekening op uw eigen naam

 • Het geld dat op de rekening wordt gestort is en blijft van u. Het is niet aan uw kind geschonken.
 • U heeft volledige zeggenschap, ook na de 18e verjaardag van uw kind.
 • Het bedrag op de rekening wordt opgeteld bij uw vermogen in box 3 en u betaalt belasting over dit vermogen.
 • Indien u het vermogen later aan uw kind schenkt, betaalt u over het bedrag dat u dan schenkt (stortingen plus rendement) schenkbelasting. Wel kunt u hier vaak gebruik maken van schenkingsvrijstellingen.
 • Indien u onverhoopt komt te overlijden, valt het vermogen in uw nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht gaat het dan wel of niet naar uw kind.

Om rekening mee te houden

Over het openen van een rekening op naam van uw kind:

 • Wettelijk gezien mag alleen de ouder of wettelijk vertegenwoordiger een rekening op naam van een minderjarig kind openen.
 • Om een rekening op naam van uw kind te kunnen openen moet uw kind een betaalrekening hebben.

Over storten op een rekening op naam van uw kind:

 • Stortingen voor een Meesman rekening op naam van uw kind kunt u doen vanaf:
  1. de gekoppelde tegenrekening op naam van uw kind.
  2. maximaal 2 extra stortingsrekeningen die staan op naam van (één van) de ouders of wettelijk vertegenwoordigers of op naam van (één van) de grootouders.
 • Wilt u maandelijks inleggen via een automatische incasso, dan kan dat alleen van de opgegeven tegenrekening op naam van uw kind. Wilt u maandelijks inleggen van één van beide stortingsrekeningen, dan dient u zelf bij uw eigen bank een maandelijkse overboekingsopdracht in te stellen.

Over storten op een rekening op uw eigen naam:

 • Stortingen mogen alleen afkomstig zijn van rekeningen op uw eigen naam. Dit kan de gekoppelde tegenrekening zijn of maximaal twee extra stortingsrekeningen. Stortingen van derden zijn niet toegestaan.
 • Wilt u maandelijks inleggen via een automatische incasso, dan kan dat via de opgegeven tegenrekening op uw eigen naam.

Aanmelden nieuwsbrief