Beleggen voor uw kind

Over beleggen wordt vaak heel ingewikkeld gedaan. Maar dat is helemaal niet nodig. Beleggen is gewoon een manier om uw geld te laten groeien. Net als sparen. Maar wel met meer risico (op korte termijn) en een stuk meer rendement (op lange termijn). Dat is fijn wanneer u grootse dromen heeft voor uw kind.


Sparen vs. indexbeleggen

Er zijn grofweg twee manieren om een potje voor uw kind op te bouwen: sparen of beleggen. Sparen is veilig, maar levert weinig op. Beleggen is risicovoller, maar levert op termijn een stuk meer op. U kunt echter zelf beslissen hoeveel risico u neemt. Kiest u bijvoorbeeld voor indexbeleggen? Dan belegt u met minder risico en meer rendement dan bij andere vormen van beleggen.

 

Bereken het zelf!

Wilt u de studie van uw kind betalen? Volgens het NIBUD kost het levensonderhoud en de studie van een uitwonende student momenteel €1.100 per maand. Om vier jaar te studeren is er dus €52.800 nodig, en dit is nog vóór inflatie.

Of wilt u bijdragen aan de aankoop van een eigen woning? U mag (in 2024) eenmalig € 31.813 belastingvrij schenken.

Maar hoeveel moet u hiervoor elke maand opzij zetten? U kunt het hier berekenen.

 

jaar
%

Op welke rekening?

Beleggen voor een kind kan op twee manieren: via een rekening op naam van uw kind of op uw eigen naam. Aan beide opties zitten voor- en nadelen, vooral op het gebied van belasting en controle.

Een rekening op naam van uw kind

Het grote voordeel hiervan

Elke storting op een kindrekening is een officiële schenking aan uw kind. Jaarlijks mag u als ouder €6.633 (2024) belastingvrij schenken aan uw kind. Hierdoor hoeft uw kind later géén schenk- of erfbelasting meer te betalen over het geld op de rekening.

Belangrijk om rekening mee te houden

Doordat elke storting een schenking is, mag u dit vermogen niet aanwenden voor eigen gebruik. Daarnaast krijgt uw kind vanaf diens 18e verjaardag volledig zeggenschap over het vermogen. Tot die tijd beheert u het voor uw kind. 

Verder goed om te weten

 • Tot de 18e verjaardag wordt het bedrag op de rekening opgeteld bij uw vermogen in box 3.
 • Indien u onverhoopt komt te overlijden, heeft dat geen gevolgen voor het vermogen. Dit is immers al van het kind.

Overige praktische zaken

 • Wettelijk gezien mag alleen de ouder of wettelijk vertegenwoordiger een kindrekening openen.
 • Om een kindrekening te openen moet uw kind een betaalrekening hebben.
 • Voor een kindrekening geldt de standaard minimum inleg van gemiddeld €100 per maand, totdat er een belegd vermogen van €10.000 is bereikt.
 • Stortingen op een kindrekening kunt u doen vanaf:
  • De gekoppelde tegenrekening op naam van uw kind
  • Maximaal twee extra stortingsrekeningen die staan op naam van (één van) de ouders, wettelijk vertegenwoordigers of (één van) de grootouders.
 • Een maandelijkse incasso kan alleen geïncasseerd worden vanaf de opgegeven tegenrekening op naam van uw kind. Wilt u maandelijks inleggen van één van beide stortingsrekeningen, dan dient u zelf bij uw eigen bank een maandelijkse overboekingsopdracht in te stellen.

Een rekening op uw eigen naam

Het grote voordeel hiervan

Het geld dat u stort op de beleggingsrekening is en blijft van u. Het is niet aan uw kind geschonken. Daarmee behoudt u te allen tijde volledig zeggenschap over het vermogen. Ook na de 18e verjaardag van uw kind.


Belangrijk om rekening mee te houden

Wanneer u het vermogen later aan uw kind schenkt, dient u schenkbelasting te betalen over dat bedrag (stortingen plus rendement). Wel kunt u hier vaak gebruik maken van de schenkingsvrijstelling.

Verder goed om te weten

 • Het bedrag op de rekening wordt opgeteld bij uw vermogen in box 3.
 • Indien u onverhoopt komt te overlijden, valt het vermogen in uw nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht of uw testament gaat het dan wel of niet naar uw kind.

Overige praktische zaken

 • Een beleggingsrekening kunt u openen op uw eigen naam, maar ook op naam van u en uw partner.
 • U kunt alleen storten vanaf gekoppelde betaalrekeningen op uw eigen naam. Dit kan de gekoppelde tegenrekening zijn of maximaal twee extra stortingsrekeningen. Stortingen van derden zijn niet toegestaan.
 • Voor een beleggingsrekening geldt de standaard minimum inleg van gemiddeld €100 per maand, totdat er een belegd vermogen van €10.000 is bereikt.

Vragen of twijfels?

We snappen dat het spannend is om direct te starten met beleggen. Heeft u vragen of twijfels die u graag wilt bespreken? Neem dan gerust contact met ons op!
We helpen u graag verder.

Contact