Meesman Rentefonds

Naast beleggen in aandelen- en obligatie-indexfondsen kunt u ook uw spaargeld bij Meesman onderbrengen. In het Meesman Rentefonds. Een heel veilig beleggingsfonds (geen spaarrekening) dat belegt in deposito’s en obligaties met een laag risico. Het rendement volgt de kortetermijnrente voor de euro. Die is op dit moment 3,6%. Het Rentefonds kunt u gebruiken als alternatief voor een spaarrekening of om het risico van uw beleggingsportefeuille bij Meesman te verlagen. Beleggen in het Rentefonds doet u net als bij de andere Meesman fondsen: met een Meesman rekening.

Let op: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bekijk hier de actuele kortetermijnrente


Waar kunt u het Rentefonds voor gebruiken?

 

1. Als alternatief voor een spaarrekening
Het Meesman Rentefonds is een veilige plek om geld te stallen dat u:

  • Op korte termijn (binnen een paar jaar) nodig heeft. Bijvoorbeeld als u binnenkort gaat verbouwen.
  • Opzij zet om tegenvallers op te vangen. Bijvoorbeeld wanneer u als ZZP'er tijdelijk minder inkomen heeft.

2. Om het risico van uw beleggingsportefeuille verder te verlagen
Om uw vermogen te laten groeien, belegt u in een van onze aandelenfondsen. Wie niet alles in aandelen kan of wil beleggen, belegt ook in een obligatiefonds. Daarmee beperkt u het risico. Mocht u het risico nog verder willen verlagen? Dan belegt u ook wat in het nog veiligere Rentefonds.

Let op: het Rentefonds is wekelijks verhandelbaar. Bij verkoop kan het tot 2 weken duren voor u uw verkoopopbrengst ontvangt.


Verschil tussen het Rentefonds en een spaarrekening

Het Meesman Rentefonds is een alternatief voor uw spaarrekening, maar het is geen spaarrekening. Het is een beleggingsfonds. In onderstaande tabel leest u de verschillen.

  Het Meesman Rentefonds Spaarrekening

Wat is het?

Een beleggingsfonds

Een spaarrekening

Wat gebeurt er met uw inleg?

Uw inleg wordt (via een onderliggend fonds) belegd in een groot aantal deposito’s en heel veilige obligaties

Uw inleg wordt door de bank aan anderen uitgeleend, voor rekening en risico van de bank

Rente-uitkering

De door het Rentefonds ontvangen rente wordt niet aan u uitgekeerd, maar binnen het fonds herbelegd. Hierdoor wordt het fonds meer waard wordt en stijgt de koers. De rente wordt omgezet in koerswinst.

U krijgt periodiek rente. Dit is meestal jaarlijks.

Rendement

Variabel: in lijn met de actuele kortetermijnrente voor de euro (nu 3,6%) min de kosten. Nu circa 3,4%.

Variabel: afhankelijk van het rentebeleid van uw bank. Bij grootbanken is de spaarrente nu circa 1,5% - 1,7%.

Risico's

 

Waardedaling
Laag. De kans bestaat dat de koers van het fonds (tijdelijk) daalt en uw beleggingen minder waard worden. Bijvoorbeeld bij een negatieve rente. Anders is een koersdaling echter onwaarschijnlijk.

Faillissement Meesman
Geen. Er is vermogensscheiding. Daarom is een garantieregeling niet nodig.

Waardedaling
Laag. De kans bestaat dat banken een negatieve rente aan spaarders doorberekenen.


Faillissement bank
Laag. Er is geen vermogensscheiding. Daarom is er een garantieregeling. Die dekt €100.000 p.p.

Kosten

Jaarlijkse fondskosten: 0,35%

Dit verschilt per bank

Belastingheffing (box 3)

Vrijstelling 2024: €57.000 per persoon. Daarboven belast in box 3. Hoe precies is nog onduidelijk. Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad de huidige manier van belasting heffen in box 3 afgekeurd. Nieuwe regels worden uitgewerkt.

Vrijstelling 2024: €57.000 per persoon. Daarboven belast in box 3. Hoe precies is nog onduidelijk. Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad de huidige manier van belasting heffen in box 3 afgekeurd. Nieuwe regels worden uitgewerkt.

 


Waar belegt het Rentefonds in?

Het Meesman Rentefonds belegt breed gespreid in deposito’s en heel veilige obligaties. De obligaties hebben een hoge kredietwaardigheid (rating: BBB en hoger) en een korte looptijd (gemiddeld een dag tot hooguit een paar maanden). De door de deposito’s en obligaties betaalde rente wordt niet uitgekeerd maar binnen het Rentefonds herbelegd.

Het Rentefonds belegt in een onderliggend fonds: een zogeheten geldmarktfonds. Dit fonds heet Amundi Euro Liquidity SRI en wordt beheerd door Amundi, een vooraanstaande Franse vermogensbeheerder en de grootste beheerder van geldmarktfondsen in Europa.


Koersontwikkeling

Rendement

Het rendement van het Rentefonds volgt de actuele kortetermijnrente voor de euro: de zogeheten Euro Short Term Rate (€STR). Deze wordt door de Europese Centrale Bank berekend en is momenteel 3,6%. Het rendement van het Rentefonds is iets lager, vanwege de fondskosten. Op dit moment is het rendement ongeveer 3,4% (op jaarbasis).

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2020 2021 2022 2023 2024 3 jaar 5 jaar 10 jaar
- - - 0,2 1,8 - - -
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2024 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2024 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2023. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
Ios0742 Green Earth 5 C2

Maatschappelijk verantwoord

Het Rentefonds belegt niet in deposito’s en obligaties van bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Concreet betekent dit uitsluiting van 1) bedrijven die controversieel gedrag vertonen en 2) bedrijven die controversiële activiteiten uitvoeren. Daarnaast belegt het fonds alleen in onderliggende fondsen met een actief stem- en engagementbeleid gericht op het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1

Risico

Het Rentefonds is ingedeeld in risicoklasse 1 uit 7. Dit is de laagste klasse. Desondanks kunt u uw inleg gedeeltelijk verliezen. Meer informatie over de risico’s en andere kenmerken van het Rentefonds vindt u in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Raadpleeg deze documenten voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Scroll naar meer informatie over:

Ios0269 Tip 8 C5

Belastingheffing

Als u geen belasting betaalt in box 3

In de volgende situaties betaalt u geen box 3 belasting over uw belegging in het Rentefonds:

  • Uw netto vermogen is minder dan €57.000 per persoon (€114.000 met uw fiscaal partner)
  • U belegt in het Rentefonds met een Meesman Pensioenrekening
  • U belegt in het Rentefonds met een Meesman Beleggingsrekening op naam van een BV of andere rechtspersoon die niet belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting

Is één van deze situaties op u van toepassing? Dan kunt u het onderstaande negeren.

Als u wel belasting betaalt in box 3

Hoe het Rentefonds de komende jaren wordt belast is nog onduidelijk. Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad de huidige manier van belasting heffen in box 3 afgekeurd omdat het in strijd is met het Europees recht. Dit wordt dus aangepast. Maar hoe precies is nog niet bekend. Daar wordt nu aan gewerkt.

Wel is al duidelijk dat beleggers in het Rentefonds minder belasting gaan betalen: niet op basis van een fictief rendement van 6,04%, maar op basis van het werkelijke rendement dat nu rond de 3,4% ligt (na kosten). Hierdoor is het Rentefonds nog aantrekkelijker geworden als alternatief voor een spaarrekening.


Algemene informatie

Startdatum 8-12-2023
Laatste koers € 51,0354 (21-06-2024)
Index n.v.t.
Uitlenen effecten Nee
Dividenduitkering Nee
Fondskosten 0,35% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0015001OL5

Documenten


Meer uitleg over de risico's

Risico van koersdaling

Hoe groot is de kans dat de koers van het Rentefonds daalt? Onder normale omstandigheden zal de koers van het Rentefonds in principe stijgen en is de kans op een koersdaling klein. Sinds oprichting in december 2005 heeft het onderliggende Amundi fonds - buiten de periode met negatieve rentes - een enkele keer een dag met verlies afgesloten, maar nooit een week of een maand. Een maand is de minimale aanbevolen periode om in het Rentefonds te beleggen.

De koers van het Rentefonds kan dalen als de rente enige tijd negatief is. Het verlies zal dan waarschijnlijk beperkt zijn. Ter illustratie: in de jaren van negatieve rente (2014 t/m 2022) was het cumulatieve verlies van het onderliggende Amundi fonds minder dan 2%. De koers van het Rentefonds kan ook dalen als de partijen achter de deposito’s en obligaties waarin wordt belegd hun betalingsverplichtingen (rente en/of aflossing) niet nakomen. Dit is bij het onderliggende fonds nog nooit voorgekomen, maar ook hier geldt dat het verleden geen garantie biedt voor de toekomst.

Waardeontwikkeling van het onderliggende Amundi fonds

Faillissementsrisico

Hoe veilig is uw geld als Meesman failliet zou gaan? De kans is gelukkig klein maar mocht het toch gebeuren dan geldt voor alle beleggers in alle Meesman fondsen dat hun geld veilig is. Het geld en de beleggingen van de Meesman fondsen worden namelijk aangehouden door een speciaal hiervoor opgerichte (bewaar)stichting. Deze stichting is een zelfstandige juridische entiteit, waardoor het vermogen van de fondsen volledig is afgescheiden van Meesman (een BV). Deze wettelijke verplichte vermogensscheiding is de manier waarop beleggers in beleggingsfondsen worden beschermd tegen een faillissement van de beheerder. Een garantieregeling zoals het depositogarantiestelsel voor spaarrekeningen is dan niet nodig en die bestaat dus ook niet voor beleggingsfondsen.

Enthousiast geworden?

Bij Meesman opent u eenvoudig online een rekening, dit is in een paar minuten gedaan. Snel, eenvoudig, veilig én zonder kosten. Daarna kunt u direct beginnen met beleggen. En uw geld voor u aan het werk zetten. Het enige wat u nodig heeft is een scan van uw paspoort of ID-kaart, uw BSN en bankrekeningnummer.

Meer informatie Rekening openen