Meesman Rentefonds

Naast beleggen in onze twee aandelenfondsen en ons obligatiefonds, kunt u nu ook uw spaargeld bij Meesman een goed onderkomen geven -  gewoon op uw huidige Meesmanrekening. Het Meesman Rentefonds is een heel veilig beleggingsfonds. Met een rendement dat de kortetermijnrente voor de euro volgt. Die is op dit moment 3,9%. Dit fonds is hét alternatief voor een spaarrekening. U kunt het ook gebruiken om het risico van uw beleggingsportefeuille bij Meesman verder te verlagen. 

Meer lezen over de introductie van het Rentefonds


Het Meesman Rentefonds belegt in een breed gespreide portefeuille van deposito’s en heel veilige obligaties die in euro’s noteren. De obligaties hebben een hoge kredietwaardigheid (credit rating: BBB en hoger) en een heel korte gemiddelde looptijd (van een dag tot hooguit een paar maanden). Dit zijn de veiligste soort beleggingen die er zijn. Ze betalen een rente die min of meer in lijn is met de actuele, door de Europese Centrale Bank (ECB) berekende kortetermijnrente voor de euro. Die is op dit moment 3,9%. De door het Rentefonds ontvangen rente wordt niet uitgekeerd maar binnen het fonds herbelegd. Het fonds houdt rekening met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2020 2021 2022 2023 2024 3 jaar 5 jaar 10 jaar
- - - 0,2 0,6 - - -
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2024 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2024 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2023. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
Ios0742 Green Earth 5 C2

Maatschappelijk verantwoord

Het Rentefonds belegt niet in deposito’s en obligaties van bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Concreet betekent dit uitsluiting van 1) bedrijven die controversieel gedrag vertonen en 2) bedrijven die controversiële activiteiten uitvoeren. Daarnaast belegt het fonds alleen in onderliggende fondsen met een actief stem- en engagementbeleid gericht op het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1

Risico

Het Meesman Rentefonds is een heel veilig beleggingsfonds. Nog veel veiliger dan onze obligatiefondsen. Als de rente positief is, zal de koers van het fonds in principe altijd stijgen. Een waardedaling is erg onwaarschijnlijk. Dit kan eigenlijk alleen gebeuren als de rente negatief (of maar net boven nul) is. En als dat zou gebeuren dan zal het verlies waarschijnlijk heel klein zijn. Ter illustratie: in de jaren van negatieve rente (2014 t/m 2022) was het cumulatieve verlies van het onderliggende Amundi fonds nog geen 2%. Lees meer

Ios0269 Tip 8 C5

Let op: belastingheffing onduidelijk

Hoe het Rentefonds de komende jaren in box 3 wordt belast is nog onduidelijk. Dat weten we waarschijnlijk pas in de loop van 2024. De kans bestaat dat het Rentefonds zwaarder wordt belast dan spaargeld. Is uw vermogen minder dan €57.000 per persoon? Of belegt u in het Rentefonds met een Meesman Pensioenrekening of een BV? Dan betaalt u geen belasting in box 3 en is dit voor u niet relevant. Lees meer


Algemene informatie

Startdatum 8-12-2023
Laatste koers € 50,4073 (23-02-2024)
Index n.v.t.
Uitlenen effecten Nee
Dividenduitkering Nee
Fondskosten 0,35% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0015001OL5

Documenten