Meer rendement

Indexbeleggen is eenvoudig, transparant en goedkoop. En het rendement is meestal beter dan van duur actief beleggen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat maar weinig beleggers, zowel professioneel als particulier, op lange termijn een beter rendement dan de index weten te behalen. Een halve eeuw (wetenschappelijk) onderzoek en tientallen jaren praktijkervaring hebben dit keer op keer aangetoond.


De meeste actief beheerde fondsen blijven achter bij index

De theorie leert dat als de kosten van actief beleggen hoger zijn dan van passief beleggen (en dat zijn ze), het per definitie zo is dat de meeste actieve beleggers slechter moeten presteren dan de index. De praktijk laat zien dat de theorie ook klopt. Rendementsvergelijkingen en vele (wetenschappelijke) onderzoeken tonen keer op keer aan dat zo'n 80 procent van de actief beheerde beleggingsfondsen achterblijft bij de index. Dit geldt voor aandelen- en obligatiefondsen. In ontwikkelde en opkomende landen. In goede en in slechte tijden. Op korte en op lange termijn. Wie zo nu en dan kijkt naar rendementsvergelijkingen in bladen, kranten of op internet, kan dit ook eenvoudig zelf vaststellen. De index verslaan is niet alleen voor actief beheerde beleggingsfondsen heel moeilijk. Uit onderzoek blijkt ook dat de meeste professionele vermogensbeheerders en de overgrote meerderheid van de particuliere beleggers die zelf actief beleggen achterblijven bij de index. Er zijn twee redenen waarom indexbeleggen meer rendement oplevert dan actief beleggen: lagere kosten en het feit dat beurskoersen niet of nauwelijks te voorspellen zijn.

Beurskoersen zijn niet te voorspellen

Beurskoersen worden bepaald door vraag en aanbod van miljoenen mensen over de hele wereld die om allerlei uiteenlopende redenen elke dag vele miljoenen beurstransacties uitvoeren. Die miljoenen mensen baseren hun beleggingsbeslissingen op een heel scala aan financiƫle, economische, politieke, sociale en psychologische factoren. De uitkomst van al deze beslissingen op de koersen van individuele ondernemingen of op de markt als geheel is niet te voorspellen. Daar is de wereld veel te complex voor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het zelfs de grootste deskundigen niet lukt om ontwikkelingen op de financiƫle markten consistent juist te voorspellen. Zoals in (wetenschappelijke) onderzoeken telkens weer wordt aangetoond.

Indexfondsen hebben lagere kosten

Actief beheerde aandelenfondsen brengen verschillende soorten kosten in rekening, zoals een beheervergoeding en diverse operationele kosten. Daarnaast zijn er transactiekosten die het fonds maakt bij het kopen en verkopen van de aandelen waarin het belegt. De totale jaarlijkse kosten zijn veelal tussen de 1% en 2% per jaar. Daar komen de kosten van de bank, broker of vermogensbeheerder waar u zo'n fonds aanhoudt nog bij. Bij Meesman zijn de jaarlijkse kosten slechts 0,4%-0,5% per jaar. Dit lijkt misschien een klein verschil maar zelfs kleine verschillen in kosten hebben grote gevolgen voor het rendement. Kosten van 0,5% per jaar in plaats van 1,5% per jaar betekenen dat u na 25 jaar bijna 30% meer vermogen heeft.


En de fondsen die de index wel verslaan?

Hoewel de overgrote meerderheid van actief beheerde fondsen de index niet verslaat, zijn er altijd wel een paar die het wel lukt. Moet u dan niet in een van deze fondsen beleggen? Helaas is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Dit verschilt immers van jaar tot jaar. Het ene jaar doet fonds A het goed, het volgende jaar fonds B. Geen enkel fonds doet het jaar in jaar uit beter dan gemiddeld. Het is erg moeilijk - misschien wel onmogelijk - om van tevoren te bepalen welke fondsen in de toekomst de index zullen verslaan. Kijken naar in het verleden behaalde rendementen heeft geen zin. Omdat fondsen die een tijd goed presteren dit zelden weten vol te houden. Vrijwel altijd worden periodes van goede rendementen opgevolgd door periodes van slechte rendementen. Dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst is een grote understatement. Alleen achteraf kan worden vastgesteld welke fondsen de index hebben verslaan.

Van tevoren is niet tot nauwelijks te voorspellen welk fonds beter dan de index zal gaan presteren.
AFM
2011