Obligaties Wereldwijd

Wie het risico van alleen in aandelen beleggen niet kan of wil lopen, belegt ook in obligaties. De relatief veilige soort. Hiervoor is het Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd. Het fonds belegt wereldwijd gespreid in obligaties van kredietwaardige overheden en bedrijven die rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Het fonds heeft een gematigd renterisico en geen valutarisico.


Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd is een indexfonds dat de Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index volgt. Dit is een marktgewogen index van obligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde instellingen en bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen wereldwijd. Obligaties die niet voldoen aan bepaalde ESG (Environment, Social, Governance) criteria worden uitgesloten. Het fonds dekt valutarisico’s af. Dit is een obligatiefonds met een matig risico en zal naar verwachting tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt zijn waarde behouden. Daarom is dit fonds geschikt om het risico van een belegging in aandelen te dempen.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2020 2021 2022 2023 2024 3 jaar 5 jaar 10 jaar
4,3 -3,9 -18,6 6,6 -1,9 -16,5 -7,8 7,2
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2024 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2024 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2023. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
3

Risico

Het fonds belegt in obligaties en obligaties zijn in het algemeen minder risicovol dan aandelen. Het fonds belegt in overheids- en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (investment grade). Hierdoor is het kredietrisico (de kans op wanbetaling) beperkt. Het fonds belegt in zowel kortlopende als langlopende obligaties. Het renterisico (de mate waarop de koers reageert op renteschommelingen) is daardoor matig. Het valutarisico wordt afgedekt. Obligaties Wereldwijd is een obligatiefonds met een gematigd risico. Lees meer


Algemene informatie

Startdatum 1-7-2005
Laatste koers € 70,8034 (13-05-2024)
Index Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Sec. Sust. SRI Sector Neutral
Beleggingsmethodiek   Gedeeltelijke fysieke nabootsing
Uitlenen effecten Ja
Dividenduitkering Nee
Fondskosten 0,5% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0010436705

Documenten