Obligaties Wereldwijd

Wie het risico van alleen in aandelen beleggen niet kan of wil lopen, belegt ook in obligaties. De relatief veilige soort. Daar heeft Meesman twee fondsen voor. Obligaties Wereldwijd voor wie het risico echt zo laag mogelijk wil houden. Obligaties Eurolanden voor wie een beetje meer risico ook goed is.

Dit fonds wordt per februari 2024 gesloten. Hier leest u er meer over.


Meesman Obligatiefonds Wereldwijd belegt in kortlopende obligaties van de meest kredietwaardige overheden en bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt afgedekt. Dit is een obligatiefonds met een laag risico en zal naar verwachting tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt zijn waarde behouden. Daarom is dit fonds geschikt om het risico van een belegging in aandelen te dempen. Dit fonds is geen indexfonds.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2019 2020 2021 2022 2023 3 jaar 5 jaar 10 jaar
0,9 -0,1 -2,1 -8,8 2,2 -10,9 -11,1 -8,6
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2023 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2023 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2022. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
2

Risico

Het fonds belegt in obligaties en obligaties zijn in het algemeen minder risicovol dan aandelen. Bovendien belegt het fonds alleen in obligaties van de meest kredietwaardige overheden en bedrijven wereldwijd. Hierdoor is het kredietrisico (de kans op wanbetaling) minimaal. Ook belegt het fonds alleen in kortlopende obligaties met een (resterende) looptijd van minder dan vijf jaar. Hierdoor is het renterisico gering: als de rente stijgt zullen de koersen van de obligaties dalen, maar minder dan die van langlopende obligaties. Tenslotte dekt het fonds alle valutarisico’s af. Het fonds belegt dus alleen in relatief veilige obligaties. Daarom is dit een obligatiefonds met een laag risico. Lees meer


Algemene informatie

Startdatum 6-7-2012
Laatste koers € 47,3108 (24-11-2023)
Uitlenen effecten Nee
Dividenduitkering Nee
Fondskosten 0,5% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0010436697

Documenten