Obligaties Wereldwijd

Wie het risico van alleen in aandelen beleggen niet kan of wil lopen, belegt ook in obligaties. De relatief veilige soort. Daar heeft Meesman twee fondsen voor. Obligaties Wereldwijd voor wie het risico echt zo laag mogelijk wil houden. Obligaties Eurolanden voor wie een beetje meer risico ook goed is.


Meesman Obligatiefonds Wereldwijd belegt in kortlopende obligaties van de meest kredietwaardige overheden en bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt afgedekt. Dit is een obligatiefonds met een laag risico en zal naar verwachting tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt zijn waarde behouden. Daarom is dit fonds geschikt om het risico van een belegging in aandelen te dempen. Dit fonds is geen indexfonds.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2018 2019 2020 2021 2022 3 jaar 5 jaar 10 jaar
-1,1 0,9 -0,1 -2,1 -8,9 -1,4 -2,8 4,6
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2022 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2022 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2021. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
AFMRI2

Risico

Het fonds belegt in obligaties en obligaties zijn in het algemeen minder risicovol dan aandelen. Bovendien belegt het fonds alleen in obligaties van de meest kredietwaardige overheden en bedrijven wereldwijd (de meesten hebben een credit rating van AAA of AA) waardoor het kredietrisico (de kans op wanbetaling) minimaal is. Ook is de gemiddelde looptijd van de obligaties relatief kort waardoor het renterisico (de rentegevoeligheid) minder is en het fonds een hoge mate van bescherming tegen inflatie biedt. Tenslotte dekt het fonds alle valutarisico’s af. Kortom, het fonds belegt alleen in zeer veilige obligaties. Daarom is dit een zeer robuust obligatiefonds.


Algemene informatie

Startdatum 6-7-2012
Laatste koers € 46,2867 (30-09-2022)
Uitlenen effecten Nee
Dividenduitkering Nee
Fondskosten 0,5% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0010436697

Documenten