Aandelen Wereldwijd Totaal

De hele wereldwijde aandelenmarkt in één indexfonds. Dat is uniek. Bovendien maatschappelijk verantwoord, belastingefficiënt en lage kosten. Kortom, het ideale indexfonds voor wie echt passief wil beleggen. Beter dan dit wordt het niet. Daarom is dit het fonds dat we iedereen aanraden.

Download de infographic


Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal is een indexfonds dat een marktgewogen mix van de volgende drie MSCI indexen volgt: de MSCI World Custom ESG Index, de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index en de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index. Samen zijn dit ongeveer 6.000 aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven uit 23 ontwikkelde landen en van grote en middelgrote bedrijven uit 25 opkomende landen. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van naar verwachting 0,4% tot 0,5% per jaar.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2020 2021 2022 2023 2024 3 jaar 5 jaar 10 jaar
8,2 27,4 -14,2 18,0 13,9 29,0 - -
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2024 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2024 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2023. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
Crikelhart

Maatschappelijk verantwoord

Het fonds volgt een mix van drie MSCI ESG indexen. Bedrijven in de gewone MSCI indexen die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering. Lees meer

Cirkelkosten

Dividendvoordeel

Het fonds belegt in aandelen. Op het dividend dat deze aandelen uitkeren wordt lokaal dividendbelasting ingehouden. Anders dan de meeste indexfondsen en ETF’s kan het Meesman fonds deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar. Belegt u via een Meesman Pensioenrekening? Dan kan het belastingvoordeel in sommige jaren wat lager uitvallen. Lees meer

5

Risico

Het fonds belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed spreiden. Lees meer


Algemene informatie

Startdatum 20-9-2019
Laatste koers € 81,4736 (21-06-2024)
Index Mix van 3 MSCI Custom ESG indexen
Beleggingsmethodiek   Volledige fysieke nabootsing
Uitlenen effecten Nee
Dividenduitkering Jaarlijks, wordt herbelegd
Fondskosten 0,4% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0013689110

Documenten

Participatieklasse B

Van het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal bestaat ook een participatieklasse B. Belegt u €1 miljoen of meer in dit fonds dan krijgt u participaties van deze klasse. Meer informatie over deze participatieklasse vindt u op de volgende pagina.