Terugvorderen dividendbelasting

Vijf Meesman indexfondsen beleggen in aandelen. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop lokaal dividendbelasting wordt ingehouden. De belastingheffing kan oplopen tot 35%. De Meesman aandelenfondsen kunnen deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van 0,2% tot 0,5% per jaar, dit verschilt per fonds.


Wat doet het Meesman fonds

De Meesman beleggingsfondsen zijn in Nederland gevestigd. Hierdoor kunnen zij gebruikmaken van de vele belastingverdragen die Nederland met andere landen gesloten heeft om de dividendbelasting vrijwel volledig terug te krijgen. De dividendbelasting terugkrijgen gebeurt op twee manieren.

Vooraf minder betalen

In sommige landen zorgt Meesman ervoor dat er minder dividendbelasting in rekening wordt gebracht dan gebruikelijk. Zo betalen de Meesman fondsen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten slechts 15% belasting op ontvangen dividenden in plaats van het gangbare tarief van 30%. De resterende 15% die de Meesman fondsen nog altijd betalen, kunnen zij van de Nederlandse belastingdienst terugkrijgen.

Achteraf terugvorderen

In andere landen betalen de Meesman fondsen het volle tarief maar kunnen zij alles boven een bepaald percentage (meestal 15%) achteraf terugvorderen. Zo wordt in bijvoorbeeld Zwitserland 35% belasting ingehouden maar kunnen de fondsen 20% achteraf terugkrijgen van de Zwitserse belastingdienst. Per saldo betalen de fondsen dus ook hier maar 15% dividendbelasting. En kunnen zij ook deze resterende 15% van de Nederlandse belastingdienst terugkrijgen.

De dividendbelasting die een Meesman fonds kan terugvorderen wordt in het fonds herbelegd. Het komt dus volledig ten goede aan de beleggers. Dit levert elk jaar 0,2% tot 0,5% extra rendement op, dit verschilt per fonds. Als beheerder van de fondsen regelt Meesman alles voor u. U hoeft zelf niets te doen.


Wat levert het op

Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen kan sinds 2014 dividendbelasting terugvorderen. Voor Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen en Meesman Indexfonds Aandelen Europa is dit sinds 2018 mogelijk. In de onderstaande tabel ziet u het extra rendement dat deze Meesman aandelenfondsen de afgelopen jaren met het terugvorderen van dividendbelasting hebben behaald. Aandelen Wereldwijd Totaal en Aandelen Kleine Bedrijven zijn in 2019 opgericht. Het jaar 2020 wordt het eerste volledige kalenderjaar dat zij dividendbelasting kunnen terugvorderen.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aandelen Ontwikkelde Landen 0,47% 0,54% 0,56% 0,48% 0,54% 0,50%
Aandelen Opkomende Landen - - - - 0,27% 0,31%
Aandelen Europa - - - - 0,59% 0,66%

Accountantsverklaring betreffende belastingvoordeel (PDF, 78 kB)


Wat doet u

De Meesman aandelenfondsen keren één keer per jaar dividend uit. Hierop wordt 15% Nederlandse dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting kunt u van de belastingdienst terugkrijgen door het in uw belastingaangifte te verrekenen met de door u te betalen inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het bedrag aan ingehouden dividendbelasting dat u kunt verrekenen staat op uw Meesman jaaroverzicht.