Terugvorderen dividendbelasting

De Meesman aandelenfondsen beleggen in aandelen uit zo’n 50 landen wereldwijd. Op het dividend dat deze aandelen uitkeren wordt in de meeste landen dividendbelasting ingehouden. De belastingheffing kan oplopen tot 35%. Omdat de Meesman fondsen in Nederland gevestigd zijn, kunnen zij op basis van de Nederlandse belastingverdragen deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar. Hieronder leggen wij uit hoe dit werkt.


Wat doet Meesman voor alle rekeninghouders

In de belastingverdragen tussen Nederland en andere landen is afgesproken hoeveel dividendbelasting door andere landen mag worden ingehouden op dividenduitkeringen die het Meesman fonds ontvangt. Veelal is dit 15%. In de meeste landen wordt echter standaard meer ingehouden dan het (in het belastingverdrag) afgesproken percentage. Meesman zorgt ervoor dat dit niet gebeurt of, in landen waar dat niet mogelijk is, dat het meerdere achteraf wordt teruggevorderd. Het resultaat van dit alles is dat er per saldo niet meer dan 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

Wat er verder gebeurt hangt af van wat voor soort rekening u heeft.


 

 

Beleggingsrekening (Box 3)

Wat doet Meesman

De 15% dividendbelasting op ontvangen dividenden die het Meesman fonds niet zelf kan terugkrijgen geeft het Meesman fonds aan u door zodat u dit kunt terugkrijgen. Het Meesman fonds doet dit door één keer per jaar dividend uit te keren waar ook 15% dividendbelasting op wordt ingehouden. De 15% die hier wordt ingehouden kunt u bij de belastingdienst terugvragen (zie hieronder).

Wat doet u?

Zoals gezegd kunt u de 15% dividendbelasting die wordt ingehouden op dividenduitkeringen van het Meesman fonds van de belastingdienst terugkrijgen. Dit doet u door het in uw belastingaangifte te verrekenen met de door u te betalen inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting, als u met een BV belegt). Het bedrag aan ingehouden dividendbelasting dat u kunt verrekenen staat op het jaaroverzicht dat Meesman elk jaar voor u opstelt.

Per saldo zorgt Meesman ervoor dat alle dividendbelasting boven de 15% terugkomt en kunt u zelf de laatste 15% terugvorderen. Zo komt de belasting die wordt ingehouden op dividenduitkeringen van de onderliggende aandelen uiteindelijk vrijwel volledig bij u terecht.


 

 

 

Pensioenrekening (Box 1)

Wat doet Meesman

De Meesman fondsen keren één keer per jaar dividend uit. Anders dan bij een Beleggingsrekening (Box 3) is Meesman bij een Pensioenrekening (Box 1) echter niet verplicht hier 15% dividendbelasting op in te houden. Er zijn twee mogelijkheden.

Dividenduitkering met inhouding dividendbelasting

Wordt er dividendbelasting ingehouden, dan kunt u dit niet zelf van de belastingdienst terugkrijgen. In plaats daarvan doet Meesman dit voor u. Het netto dividend en de door Meesman teruggevorderde dividendbelasting worden op uw rekening bijgeschreven en herbelegd.

Dividenduitkering zonder inhouding dividendbelasting

Wordt er geen dividendbelasting ingehouden, dan wordt het bruto dividend op uw rekening bijgeschreven en herbelegd. Omdat het bruto dividend hoger is dan het netto dividend, krijgt u in dit geval bij herbelegging meer participaties dan wanneer er wel dividendbelasting zou zijn ingehouden. En omdat er geen dividendbelasting is ingehouden, hoeft niemand iets van de belastingdienst terug te vorderen.

Geen belasting inhouden lijkt op het eerste gezicht wellicht gunstiger dan wel belasting inhouden, maar dat is niet per se het geval. Omdat het Meesman fonds dan bepaalde posten niet of minder kan verrekenen, kan dit per saldo minder voordelig voor het fonds uitpakken. Daarom bekijkt Meesman elk jaar opnieuw wat gunstiger is. Dit kan dus van jaar tot jaar verschillen.

Wat doet u?

Zowel met als zonder inhouding van dividendbelasting regelt Meesman alles voor u. U hoeft zelf niets te doen.