Onze fondsen

Meesman heeft twee soorten beleggingsfondsen. Aandelenfondsen voor de groei van uw vermogen. Aandelen Wereldwijd Totaal is het ultieme aandelen indexfonds voor passieve beleggers. Aandelen Duurzame Toekomst is geschikt voor beleggers op zoek naar een indexfonds met een meer uitgesproken duurzaam karakter. En obligatiefondsen voor de veiligheid van uw vermogen. Van de twee Meesman obligatiefondsen is Obligaties Wereldwijd wat veiliger dan Obligaties Eurolanden.

  Spreiding Kosten Risico & rendement
Fonds Landen Aandelen   Laag  Midden  Hoog 
Aandelen
Aandelen Wereldwijd Totaal 47 6.153 0,4% 1 2 3 4 5 6 7
Aandelen Duurzame Toekomst 47 2.388 0,5% 1 2 3 4 5 6 7
Obligaties
Obligaties Wereldwijd 17 266 0,5% 1 2 3 4 5 6 7
Obligaties Eurolanden 15 847 0,5% 1 2 3 4 5 6 7

Rendementsgegevens van de verschillende fondsen zijn terug te vinden op de individuele fondspagina's.


Aandelen voor de groei

Aandelen Wereldwijd Totaal is het ideale indexfonds om op lange termijn een aantrekkelijk rendement te behalen. Dit indexfonds belegt in meer dan 6.000 aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven uit 50 ontwikkelde en opkomende landen wereldwijd. Alle aandelen worden aangehouden in verhouding tot hun beurswaarde. Daarmee dekt het fonds vrijwel de hele wereldwijde aandelenmarkt. De maximale spreiding betekent minder risico: gaat een keer een bedrijf failliet dan heeft dat niet of nauwelijks invloed op het rendement. Maar het betekent ook meer rendement: want aandelen uit opkomende landen en aandelen van kleine bedrijven leveren op lange termijn meer rendement op dan aandelen van grote bedrijven uit ontwikkelde landen.

Naast de voordelen van zo breed mogelijk spreiden belegt het fonds ook duurzaam, kan het de dividendbelasting terugkrijgen en heeft het lage kosten. Bovendien heeft u er helemaal geen omkijken naar. Kortom, een optimaal rendement en het ultieme gemak.

Voor beleggers op zoek naar een indexfonds met een meer uitgesproken duurzaam karakter heeft Meesman Aandelen Duurzame Toekomst. Een indexfonds dat wereldwijd belegt in aandelen op basis van een aantal duurzame thema’s. Om te beginnen is dat het thema klimaatverandering. Ook dit fonds kan de dividendbelasting terugvorderen en heeft lage kosten. Door het aantal uitsluitingen, de positieve herweging van bedrijven die hun geld verdienen met groene activiteiten en bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor de energietransitie, en het ontbreken van kleine bedrijven is dit fonds minder passief dan Aandelen Wereldwijd Totaal.

Meer over aandelen


Obligaties voor de veiligheid

De Meesman obligatiefondsen beleggen breed gespreid in relatief veilige obligaties. Dat zijn obligaties met een relatief korte looptijd, uitgegeven door kredietwaardige overheden en bedrijven. Dergelijke obligaties zullen onder normale omstandigheden relatief weinig in waarde schommelen en tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt veelal de rol van veilige vluchthaven vervullen, waardoor ze in waarde stijgen als de aandelenkoersen dalen. Dit maakt beide obligatiefondsen geschikt om het risico van beleggen in de Meesman aandelenfondsen te beperken. Let op: vanwege de extreem lage rente van de afgelopen jaren is de kans groot dat bij een stijging van de rente de verliezen op obligaties groter zullen zijn dan in het verleden.

Er is ook een verschil tussen de twee obligatiefondsen. Obligaties Wereldwijd is iets veiliger dan Obligaties Eurolanden. Dat komt door de bredere spreiding, de hogere kredietwaardigheid en de kortere looptijd van de obligaties waarin het belegt. Vanwege de kortere looptijd zal Obligaties Wereldwijd minder sterk reageren op renteschommelingen. Minder risico betekent uiteraard ook minder rendement.

Meer over obligaties