Over aandelen

Een bedrijf kan aandelen uitgeven om kapitaal aan te trekken. De eigenaren van de aandelen hebben recht op een deel van de winst van het bedrijf. Veel bedrijven keren jaarlijks een deel van hun winst aan aandeelhouders uit. Dit heet dividend. Het deel van de winst dat niet wordt uitgekeerd wordt in het bedrijf geïnvesteerd om in de toekomst winst te genereren. Als een bedrijf dit goed doet neemt de waarde van het bedrijf toe en stijgt de koers van het aandeel.


Rendement

Als u gaat beleggen in aandelen wilt u natuurlijk graag weten welk rendement u mag verwachten. Dat is echter lastig te zeggen. Omdat aandelenkoersen niet te voorspellen zijn. Op korte termijn is alles mogelijk, van enorme winsten tot grote verliezen en alles er tussenin. Op lange termijn is het waarschijnlijk dat u een rendement behaalt in lijn met het gemiddelde rendement in het verleden. Voor een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille is dat ongeveer 8% per jaar (vóór kosten). Let op: hoewel historische rendementen de beste indicator van toekomstige rendementen zijn, bieden ze uiteraard geen garantie voor de toekomst.


Risico

Hoewel aandelen op lange termijn een aantrekkelijke rendement genereren kunnen aandelen tussendoor soms fors in waarde dalen. In het verleden zijn er zelfs lange periodes geweest waarin beleggen in aandelen weinig tot niets heeft opgeleverd. Het aantrekkelijke lange termijn rendement van aandelen gaat dus gepaard met (soms aanzienlijke) verliezen op korte termijn. Dit is wat we bedoelen met risico.

In de grafiek hierboven ziet u dat een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille 18 van de 70 kalenderjaren sinds 1950 met verlies heeft afgesloten. Gemiddeld is dat ongeveer eens in de vier jaar. In het slechtste jaar (2008) was het verlies -37%. Maar het mogelijke verlies in een kalenderjaar is eigenlijk niet waar het om gaat. Belangrijker is het mogelijke verlies over langere periodes van dalende aandelenkoersen (een zogeheten bear market, in het jargon). In de tabel hieronder ziet u de drie grootste crises op de aandelenmarkt sinds 1950, waarin de waarde van een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille ongeveer halveerde. Ook ziet u hoe lang het daarna duurde voordat de aantrekkende aandelenkoersen het verlies weer hadden goedgemaakt. Deze verliezen zijn gemeten van hoogte- tot dieptepunt, een worst case scenario dus.

Aandelencrises sinds 1950
Datum Verlies Herstelperiode
December 1972 - December 1974 -50% 6 jaar
September 2000 - Maart 2003 -54% 10 jaar
Juni 2007 - Maart 2009 -49% 4 jaar

Onze twee aandelenfondsen

Aandelen
Wereldwijd Totaal

"Het ultieme passieve indexfonds"

Meer informatie

 

Aandelen
Verantwoorde Toekomst

"Iets minder passief, veel minder uitstoot"

Meer informatie