Beleggen voor pensioen

Bij beleggen voor ons pensioen denken we al gauw aan een lijfrente of banksparen. Omdat het uitstel van belastingbetaling met zich meebrengt. Dat is vaak voordelig, maar niet altijd. En er is een groot nadeel: uw geld staat voor heel lang vast. Beleggen zonder fiscaal voordeel (in box 3) geeft meer vrijheid. Dat is ook veel waard. Omdat niemand weet wat de toekomst brengt. Uw pensioen in box 3 kunt u bij Meesman eenvoudig zelf regelen.


Het belang van een goed inkomen na pensionering spreekt voor zich. De AOW en onze collectieve pensioenregelingen vormen de basis van ons pensioenstelsel maar worden stapje voor stapje verder versoberd. Steeds meer mensen zullen er zelf wat aan moeten doen. Waarbij het voor de hand ligt om te gaan beleggen. Dat levert op lange termijn immers (een stuk) meer op dan sparen. Beleggen voor uw pensioen kan op twee manieren: via banksparen of een lijfrente (in box 1) of door zelf te beleggen (in box 3). Bij Meesman kunt u alleen in box 3 beleggen. Beide vormen hebben voor- en nadelen. Hieronder zetten we die op hoofdlijnen uiteen. Ons advies is om niet blindelings te kiezen voor fiscaal voordeel. Vrijheid en flexibiliteit zijn ook veel waard.

Banksparen / Lijfrente
(Box 1)

Voordeel: uitstel van belasting

Als u een pensioentekort heeft, is uw inleg (tot een bepaald bedrag) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en betaalt u over het opgebouwde kapitaal geen vermogensbelasting. Hier staat tegenover dat u later over de volledige uitkering (inleg + rendement) inkomstenbelasting betaalt. Dit kan fiscaal voordelig zijn maar is dat niet altijd.

Nadeel: uw geld staat vast

U gaat een langlopende verplichting aan met allerlei beperkende voorwaarden. Uw geld staat tot uw pensioen op een geblokkeerde rekening. U mag het niet eerder opnemen. Als u met pensioen gaat moet u het tegoed omzetten in een periodieke uitkering. De hoogte van die periodieke uitkering hangt af van hoe hoog de rente dan is. Als de rente dan laag is (zoals nu) dan krijgt u een magere uitkering. De kosten zijn meestal hoger dan beleggen bij Meesman.

Zelf beleggen
(Box 3)

Voordeel: vrijheid

U heeft geen belastingvoordeel en bent dus ook niet gebonden aan alle voorwaarden die de fiscus daaraan stelt. U kunt met uw geld doen wat u wilt, wanneer u wilt. Wachten tot later om uw inkomen aan te vullen. Maar als uw situatie verandert en u het bedrag deels of geheel in een keer wilt opnemen, dan kan dat ook. U zit nergens aan vast.

Nadeel: geen uitstel van belasting

Uw inleg is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en over het opgebouwde kapitaal betaalt u vermogensbelasting (als die boven de vrijstelling komt). Hier staat tegenover dat de bedragen die u na pensionering gaat opnemen uit uw vermogen (de uitkering die u als het ware voor uzelf creëert) niet worden belast.


Hoe kiezen?

Bij de keuze tussen beleggen voor je pensioen in box 1 of box 3 is het van belang om alle voor- en nadelen in overweging te nemen. De fiscale behandeling is één van de dingen om over na te denken maar kies nooit alleen op basis van belastingvoordeel. Zaken zoals de kosten en de flexibiliteit die je wel of niet hebt zijn minstens even belangrijk. Net als de vraag welke risico's je wilt afdekken. De keuze komt uiteindelijk neer op een keuze tussen belastingvoordeel in box 1 enerzijds en vrijheid en flexibiliteit in box 3 anderzijds. Wat voor u het beste is hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Ons advies: kies voor vrijheid & flexibiliteit

De wereld waarin wij leven verandert continu. Wat de toekomst precies zal brengen weet niemand. Ook uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen. Denk aan een nieuwe baan, een huis kopen, kinderen krijgen, een eigen bedrijf beginnen of een erfenis ontvangen. Maar ook ontslag, scheiding, ziekte, burnout of arbeidsongeschiktheid kunnen tot gevolg hebben dat uw financiële wensen en behoeftes wijzigen. Vaak is het dan wenselijk, soms onvermijdelijk, om je financiële zaken anders in te richten. Daarom is vrijheid en flexibiliteit in geldzaken zo belangrijk.

Als uw financiële wensen en behoeftes veranderen wilt u geen financiële producten hebben waar u voor lange termijn aan vastzit, zoals banksparen en lijfrenteverzekeringen. Ondanks het fiscale voordeel. Flexibel kunnen inspelen op veranderde omstandigheden is veelal belangrijker dan een extra'tje van de fiscus. Daarom denken wij dat zelf beleggen voor het pensioen voor veel mensen te prefereren is. Bij Meesman kunt u dit op een eenvoudige, transparante en goedkope manier doen.