Organisatie

Onze organisatie en bedrijfsvoering is erop gericht om u zoveel mogelijk zekerheid te bieden dat uw geld in goede handen is, de kosten voor u zo laag mogelijk te houden en alles voor u zo eenvoudig mogelijk te houden. Daarom beleggen wij het vermogen van de Meesman fondsen bij drie ervaren en gerenommeerde Amerikaanse vermogenbeheerders (Vanguard, Northern Trust en Dimensional), staat het vermogen van de Meesman fondsen op naam van een speciaal hiervoor opgerichte stichting en wordt de administratie van de Meesman fondsen verzorgd door een externe, hierin gespecialiseerde partij.


Wie doet wat

De Meesman beleggingsfondsen zijn zogeheten subfondsen van het Meesman Paraplufonds, een in Nederland gevestigd 'fonds voor gemene rekening'. Bij dit fonds zijn vier verschillende partijen betrokken, met ieder hun eigen taken en bevoegdheden.


 

Beheerder: Meesman Indexbeleggen

De beheerder van de Meesman beleggingsfondsen is Meesman Indexbeleggen (Meesman Index Investments B.V.). Meesman Indexbeleggen is een zelfstandige fondsbeheerder, gevestigd in Den Haag. De twee directieleden zijn Hendrik Meesman en Shiva Bloemberg. Het bedrijf is voor 100% eigendom van Hendrik Meesman en Jacques Wintermans. Er zijn geen andere aandeelhouders die invloed op het beleid kunnen uitoefenen en daarbij prioriteit kunnen geven aan andere belangen dan uw belang.

Meesman Indexbeleggen heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank.

Meesman Indexbeleggen beheert de Meesman beleggingsfondsen. Hiervoor zoekt Meesman wereldwijd naar de beste beleggingsproducten voor lange termijn passieve beleggers. Meesman werkt alleen samen met vermogensbeheerders die wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van (index)beleggen. Op dit moment zijn dat Northern Trust en Amundi.


Juridisch eigenaar: Stichting Meesman Beleggingsfondsen

De juridisch eigenaar van de Meesman beleggingsfondsen is Stichting Meesman Beleggingsfondsen. Deze stichting heeft als enige statutaire doelstelling het ten behoeve van de beleggers optreden als juridische eigenaar van het vermogen (de activa en passiva) van de Meesman beleggingsfondsen. Stichting Meesman Beleggingsfondsen wordt bestuurd door IQEQ Custody B.V.

De bankrekening en de beleggingen van de Meesman fondsen staan op naam van Stichting Meesman Beleggingsfondsen, niet Meesman Indexbeleggen of IQEQ. Hiermee is het vermogen van de Meesman beleggingsfondsen juridisch afgescheiden van Meesman Indexbeleggen, IQEQ en anderen. Deze wettelijk verplichte vermogensscheiding betekent dat beleggers geen geld kunnen kwijtraken mocht Meesman of IQEQ ooit in de financiële problemen komen.


Bewaarder: Apex Depositary Services B.V.

De bewaarder van de Meesman beleggingsfondsen is Apex Depositary Services B.V. De bewaarder houdt, ten behoeve van de beleggers, toezicht op de beheerder van de Meesman beleggingsfondsen en op  de juridisch eigenaar door erop toe te zien dat beide zich houden aan wat in het prospectus is vastgelegd en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Apex Depositary Services B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam. Apex Depositary Services B.V. is opgericht op 29 januari 2014 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59855622. Apex Depositary Services B.V. heeft een vergunning verkregen van de AFM om op te treden als bewaarder. Meer informatie vindt u hier.

De bewaarder is op geen enkele wijze gelieerd aan de beheerder. Hiermee is de onafhankelijkheid van de bewaarder gewaarborgd.