Minder risico

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daar staat echter de kans op een hoger rendement tegenover. Dat is wat beleggen onderscheidt van sparen. Maar niet elke manier van beleggen is even risicovol. Indexbeleggen is minder risicovol dan actief beleggen.


Maximale spreiding

Indexbeleggen is beleggen in een wereldwijd gespreid, marktgewogen indexfonds en die voor de lange termijn aanhouden. Wereldwijd spreiden betekent beleggen in alle aandelen in de wereld. Dus in aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen. Dat zijn vele duizenden aandelen. Als er dan een keer een bedrijf failliet gaat, zal dat niet of nauwelijks invloed hebben op het rendement.

Door de maximale spreiding is beleggen in een wereldwijd gespreid indexfonds minder risicovol dan beleggen in indexfondsen die minder brede indexen volgen zoals bijvoorbeeld de MSCI World Index (alleen grote en middelgrote bedrijven uit ontwikkelde landen), de EuroStoxx50 index (alleen grote Europese bedrijven) of de AEX index (alleen grote Nederlandse bedrijven). Het is ook minder risicovol dan beleggen in actief beheerde beleggingsfondsen, die meestal in aanzienlijk minder aandelen beleggen. En het is uiteraard een stuk minder risicovol dan wanneer u zelf een beperkt aantal individuele aandelen aanhoudt.

Geen verkeerde beslissingen

Actief beleggen is kiezen. Kiezen welke aandelen je wel en niet in belegt. En kiezen wanneer je moet in- en uitstappen. Kortom, bij actief beleggen ben je voortdurend beslissingen aan het nemen. En die kunnen goed of verkeerd uitpakken. Dat deze beslissingen vaak verkeerd uitpakken is een feit. Anders zouden actieve beleggers vrij eenvoudig de index moeten kunnen verslaan en dat doen ze niet.

Passief beleggen is niet kiezen. Je belegt in alle aandelen wereldwijd en probeert dus niet de beste te selecteren. En je houdt die aandelen voor de lange termijn aan en probeert dus niet op het goede moment in en uit te stappen. Je hoeft geen beleggingsbeslissingen te nemen en loopt dus ook niet het risico dat verkeerde beslissingen je veel rendement gaan kosten. Voor goede beleggingsresultaten is het van groot belang om fouten de vermijden. Niet voor niets zeggen ze in Amerika dat beleggen is als amateur tennis: wie de minste fouten maakt, wint.