Aandelen Wereldwijd Totaal B

De hele wereldwijde aandelenmarkt in één indexfonds. Dat is uniek. Bovendien duurzaam, belastingefficiënt en lage kosten. Kortom, het ideale indexfonds voor wie echt passief wil beleggen. Beter dan dit wordt het niet. Daarom is dit het fonds dat we iedereen aanraden.


Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal is een indexfonds dat een marktgewogen mix van de volgende drie MSCI indexen volgt: de MSCI World Custom ESG Index, de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index en de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index. Samen zijn dit ongeveer 6.000 aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven uit 23 ontwikkelde landen en 25 opkomende landen. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van naar verwachting 0,4% tot 0,5% per jaar.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2019 2020 2021 2022 2023 3 jaar 5 jaar 10 jaar
- - - -12,7 11,0 - - -
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2023 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2023 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2022. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
Crikelhart

Duurzaam

Het fonds volgt een mix van drie duurzame MSCI indexen. Bedrijven in de gewone (niet-duurzame) MSCI indexen die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering. Lees meer

Cirkelkosten

Dividendvoordeel

Het fonds belegt in aandelen. Op het dividend dat deze aandelen uitkeren wordt lokaal dividendbelasting ingehouden. Anders dan de meeste indexfondsen en ETF’s kan het Meesman fonds deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar. Belegt u via een Meesman Pensioenrekening? Dan kan het belastingvoordeel in sommige jaren wat lager uitvallen. Lees meer

5

Risico

Het fonds belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed spreiden. Lees meer


Algemene informatie

Startdatum 7-1-2022
Laatste koers € 47,2739 (22-09-2023)
Index Mix van 3 MSCI Custom ESG indexen
Beleggingsmethodiek   Volledige fysieke nabootsing
Uitlenen effecten Nee
Dividenduitkering Jaarlijks, wordt herbelegd
Fondskosten 0,25% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0015000PV3

Documenten