Beleggen bij Meesman


Op termijn verwachten we dat iedereen toewerkt naar een belegd vermogen van minimaal €10.000. Er zijn 3 manieren om dit minimum bedrag te bereiken:

  • Eenmalige storting: uw eerste inleg is minimaal €10.000 (in totaal, niet per fonds). Als uitzondering voor kinderrekeningen mag dit bedrag gesplitst worden in twee stortingen van €5.000 verspreid over twee jaar, zodat u binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling blijft. Voor eventuele vervolgstortingen geldt er een minimum van €20 per fonds.
  • Maandelijkse stortingen: uw maandelijkse inleg is minimaal €100 (in totaal, niet per fonds). De minimum inleg van €10.000 is in dit geval niet van toepassing.
  • Jaarlijkse stortingen: uw jaarlijkse inleg is minimaal €1.200 (in totaal, niet per fonds). U kunt dan bijvoorbeeld 4x €300 of 2x €600 storten. De minimum inleg van €10.000 is in dit geval niet van toepassing.

Wilt u starten met een eenmalige storting die lager is dan €10.000? Dan dient u dit te combineren met maandelijkse of jaarlijkse stortingen, totdat u het minimumbedrag van €10.000 heeft bereikt.

Bekijk hier de infographic over de minimum inleg

Belegt u op een Meesman Pensioenrekening? Dan wordt uw minimum inleg bepaald door uw beschikbare jaarruimte.

Meesman Indexbeleggen brengt de volgende kosten in rekening:

  • Jaarlijkse kosten: 0,4% per jaar voor Aandelen Wereldwijd Totaal en 0,5% voor de overige fondsen. Indien u €1 miljoen of meer belegt in Aandelen Wereldwijd Totaal, betaalt u slechts 0,25%. Dit zijn de kosten die binnen de Meesman Beleggingsfondsen in rekening worden gebracht, inclusief de kosten van de onderliggende fondsen. In de koers en het rendement zijn deze kosten al verwerkt.
  • Eenmalige transactiekosten: 0,25% per transactie. Dit zijn de eenmalige kosten die u betaalt als u een koop-, switch- of verkooptransactie doet. Als u meer dan €500.000 bij Meesman belegt, betaalt u geen transactiekosten.
  • Overige kosten: er zijn geen andere kosten. 

Het is onze ambitie om, naarmate wij groeien, het ontstane schaalvoordeel door te geven aan onze klanten en de kosten wanneer mogelijk te verlagen.

U kunt bij Meesman beleggen voor uw kinderen op naam van het kind of op uw eigen naam. Aan beide opties zitten voor- en nadelen, voornamelijk op het gebied van zeggenschap en belastingen.

Wettelijk gezien mag alleen de ouder of wettelijk vertegenwoordiger een rekening op naam van een minderjarige kind openen. Zolang het kind minderjarig is, beheert de ouder ook de rekening. Helaas is het niet mogelijk om als opa of oma een rekening op naam van uw kleinkind te openen.

De minimum inleg voor een kinderrekening is grotendeels gelijk aan die van een reguliere beleggingsrekening:

  • Wanneer u eenmalig een storting doet is de minimum inleg €10.000. Als uitzondering voor kinderrekeningen mag dit bedrag gesplitst worden in twee stortingen van €5.000 verspreid over twee jaar zodat u binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (voor ouders) blijft.
  • Wanneer u maandelijks wilt beleggen, is het minimum €100 per maand.
  • Een combinatie van maandelijks en eenmalig: het minimum is dan €100 per maand en daarnaast kunt u een losse storting doen, deze mag dan minder dan €10.000 zijn.

Download hier de brochure Beleggen voor een kind (PDF, 199kB)

Bij beleggen is uw rendement niet zeker. Het kan mee- of tegenzitten, afhankelijk van hoe de beurs zich ontwikkelt. Maar een aantal zekerheden bieden wij u wel. Uw geld is veilig bij Meesman. Ook als Meesman of een van onze partners failliet gaat. 

Verder lezen:
Meer over de Meesman zekerheden

Nee. Dit is niet mogelijk. Als u geld overmaakt om te beleggen gaat dat naar de bankrekening van de Meesman Indexfondsen. Deze bankrekening staat op naam van Stichting Meesman Beleggingsfondsen, de onafhankelijke juridisch eigenaar van de Meesman Indexfondsen. De bankrekening staat niet op naam van Meesman Index Investments. IQ EQ Financial Services B.V., de administrateur van de Meesman Indexfondsen, zorgt er vervolgens voor dat uw storting op de eerstvolgende handelsdag wordt belegd. Dit hele proces loopt feitelijk buiten Meesman Index Investments om.

Ook de beleggingen van de Meesman Indexfondsen staan op naam van Stichting Meesman Beleggingsfondsen en niet op naam van Meesman Index Investments. Dit is wettelijk verplicht. Hierdoor kan Meesman Index Investments niet zelfstandig beschikken over het vermogen van de Meesman Indexfondsen.

Ja, zolang u uitsluitend woonachtig én belastingplichtig bent in de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen, kunt u bij Meesman beleggen. Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, zijn de voorwaarden en inschrijfprocedure hetzelfde als voor beleggers die in Nederland wonen.

Ja, zolang u uitsluitend woonachtig én belastingplichtig bent in de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen, kunt u bij Meesman beleggen, ongeacht uw nationaliteit. Beleggers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, beleggen tegen dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde inschrijfprocedure als Nederlandse beleggers.