Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal belegt in ongeveer 6.000 aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven uit 23 ontwikkelde landen en grote en middelgrote bedrijven uit 26 opkomende landen. Het fonds belegt in een marktgewogen mix van drie Northern Trust indexfondsen die de volgende drie MSCI indexen volgen: de MSCI World Custom ESG Index, de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index en de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van naar verwachting 0,4% tot 0,5% per jaar.

Vanwege de zeer brede, wereldwijde spreiding is dit aandelenfonds bij uitstek geschikt als basisbelegging in het groei deel van uw beleggingsportefeuille.

Laatste koers (7 augustus 2020): € 50,8843

Samenstelling fonds

Downloads

       Factsheet (PDF, 422 kB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 232 kB)
 Prospectus (PDF, 650 kB)
 Jaarverslag (PDF, 972 kB)
 Halfjaarbericht (PDF, 544 kB)
 Overzicht alle beleggingen: nog niet beschikbaar

Kerngegevens

 Index:  Een mix van 3 MSCI indexen
 Beheerder onderliggende fondsen:  Northern Trust
 Startdatum:  20-09-2019
 Nabootsing (?):  volledig en fysiek
 Uitlenen effecten:  nee
 Dividenduitkering:  eens per jaar, wordt herbelegd
 Beursnotering:  nee
 Verhandelbaarheid:  wekelijks
 Jaarlijkse kosten:  0,5%
 ISIN code: NL0013689110

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2019 (%)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
3 jaar 5 jaar 10 jaar
-
-
-
-
-
-3,2
Nog niet beschikbaar i.v.m. recente startdatum

Belastingvoordeel

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal belegt in ongeveer 6.000 aandelen van bedrijven uit 23 ontwikkelde en 26 opkomende landen. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop lokaal (in het betreffende land) dividendbelasting wordt ingehouden. De belastingheffing kan oplopen tot 35%. Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal kan deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van naar verwachting 0,4% tot 0,5% per jaar.

Duurzaam

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal belegt in drie indexfondsen van Northern Trust die ieder een duurzame variant van de volgende reguliere (niet-duurzame) MSCI indexen volgen: de MSCI World Index, de MSCI Emerging Markets Index en de MSCI World Small Cap Index. Deze indexen zijn duurzame varianten van de reguliere (niet-duurzame) MSCI indexen. Bedrijven in de reguliere MSCI indexen die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering. Vanwege de zeer brede spreiding van beide indexen en het beperkte aantal uitsluitingen is het rendement van de reguliere en de duurzame index nagenoeg hetzelfde.

Risico

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed spreiden.

Het fonds is een indexfonds. De waardeontwikkeling van het fonds zal nagenoeg gelijk zijn aan de waardeontwikkeling van de gevolgde index. Als de index in waarde daalt zal het fonds ook in waarde dalen. Er is geen risico van verkeerde beleggingsbeslissingen als gevolg van actief beheer.

AFM Risico indicator 6

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Shiva Bloemberg hebben met Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen.  Ze willen een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.