Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie founding fathers gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop.

Al kort na de oprichting van Meesman Indexbeleggen in 2005 hebben wij Rob leren kennen. Hij was (en is nog steeds) hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en was destijds een van de weinige hoogleraren in Nederland die zich uitsprak over actief en passief beleggen. Gebaseerd op zijn kennis van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en zijn eerder opgedane werkervaring bij ABP Pensioenfonds deelde hij onze overtuiging dat verreweg de meeste beleggers passief zouden moeten beleggen. Omdat, zoals hij het ooit in een interview helder formuleerde: ‘Eigenlijk alle studies erop wijzen dat actieve beleggers bij de index achterblijven.’ Wij zijn Rob enorm dankbaar voor zijn inzet voor ons bedrijf en onze beleggers de afgelopen jaren. En zien er naar uit onze inhoudelijke discussies over passief beleggen en ook duurzaam beleggen nog vele jaren op informele wijze voort te zetten.

Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman. Marius is medeoprichter en bestuurder van Triple Partners, een vermogensplanningsbedrijf dat optreedt als financieel vertrouwenspersoon voor ondernemende families. Over het nut van actief beleggen heeft Marius geen illusies. Samen met zijn compagnon Jolmer Schukken schreef hij er zelfs een boek over: ‘De Beleggingsillusie’ (inmiddels 12e druk). Naast zijn inhoudelijke kennis van indexbeleggen heeft Marius ook praktische ervaring met het beheren van beleggingsfondsen die vergelijkbaar zijn met de Meesman beleggingsfondsen. De AFM heeft de benoeming van Marius als lid van de Raad van Toezicht van Meesman goedgekeurd.

“Hendrik en Jacques namen in 2005 als eersten de stap om retailbeleggers met gemak betrouwbaar te laten beleggen in een indexfonds. Qua efficiëntie en eenvoud van de fondsen loopt Meesman nog steeds voorop. Het bedrijf doet me denken aan het oude coöperatieve Rotterdamsch Beleggings Consortium (Robeco), ooit leidend in Europa en de inspiratiebron voor Jack Bogle bij het oprichten van Vanguard. Het draait bij Meesman allemaal om de klant te helpen met zoveel mogelijk rust en zo weinig mogelijk rompslomp de vruchten van menselijk vernuft (winsten van bedrijven) te plukken. Ik kijk ernaar uit om een klein steentje bij te dragen aan dit prachtige bedrijf.”

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.