Wijziging prospectus Meesman fondsen en switchkosten weer aan

De belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht.

  • Voor de administratie van de Meesman beleggingsrekeningen stapt Meesman over naar een nieuwe dienstverlener.
  • De fondskosten van de Meesman beleggingsfondsen bestaan uit de jaarlijkse kosten van de onderliggende fondsen plus de beheervergoeding voor Meesman. De jaarlijkse kosten van de onderliggende fondsen wijzigen regelmatig. Wanneer dit gebeurt passen we de beheervergoeding voor Meesman voortaan automatisch zodanig aan dat de fondskosten van de Meesman beleggingsfondsen hetzelfde blijven. Dus als de ene kostencomponent wat omhoog gaat, gaat de ander wat omlaag, waardoor de totale fondskosten voor u als klant hetzelfde blijven.
  • Het omzetten van participaties van Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal participatieklasse A naar B en andersom (B is voor een belegd vermogen vanaf €1 miljoen) gebeurt straks wekelijks in plaats van maandelijks.

Naast het bovenstaande zijn enkele omschrijvingen verduidelijkt. Ook zijn bepaalde gegevens geactualiseerd, zoals kosten, rendementen en belastingtarieven. Daarnaast zijn de twee fondsen die in februari zijn gesloten (Aandelen Europa en het oude Obligatiefonds Wereldwijd) uit het prospectus verwijderd.

Naast de wijzigingen in de Prospectus is de vrijstelling voor de switchkosten, die we tijdelijk hadden ingesteld in verband met de sluiting van de twee bovengenoemde fondsen, per 1 juni weer geannuleerd. Voortaan betaalt u bij switchen weer 0,25%.

Laatste nieuwsartikelen

Boek (2)

Wijziging prospectus Meesman fondsen en switchkosten weer aan

In het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die op 1 juni 2024 ingaan.

Ios0147 New 4 C1

Upgrade MijnMeesman

We hebben leuk nieuws om met u te delen! MijnMeesman (de online omgeving waarin u uw beleggingen kunt inzien en beheren) gaat namelijk een flinke upgrade krijgen. Ook kunnen we vol trots aankondigen dat de Meesman app binnenkort live gaat.

Ios0068 Star 4 C1

Terugtreding voorzitter Raad van Toezicht

Na bijna vijf jaar treedt Frank Heemskerk terug als voorzitter van de Raad van Toezicht van Meesman Indexbeleggen. Zijn nieuwe functie bij ASML maakt dat hij niet langer de tijd en flexibiliteit in zijn agenda heeft om zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht te kunnen blijven vervullen.