Kosten pensioenfondsen te rechtvaardigen?

Nederlandse pensioenfondsen hebben vorig jaar fors meer betaald aan externe vermogensbeheerders. Ogenschijnlijk vanwege goede prestaties. Maar is dit wel zo?

Uit onderzoek van actuarieel adviesbureau Lane, Clark & Peacock (LCP) blijkt dat bij Nederlandse pensioenfondsen de uitvoeringskosten (administratie etc.) vorig jaar zijn gedaald maar de kosten van vermogensbeheer sterk zijn gestegen. De vermogensbeheerkosten zijn gestegen van €3 miljard in 2011 naar €4,5 miljard in 2012. Ofwel van 0,38% naar 0,53% van het beheerd vermogen. En dit is zonder rekening te houden met de transactiekosten die bij het beheer van het vermogen zijn gemaakt.

 

Prestatievergoeding

Een verklaring voor de hogere vermogensbeheerkosten is dat de toegenomen transparantie kosten zichtbaar maakt die eerder buiten beeld bleven. Maar volgens LCP en de pensioenfondsen zelf is de voornaamste verklaring dat er veel hogere prestatievergoedingen aan vermogensbeheerders zijn betaald. Prestatievergoedingen zijn afhankelijk van het rendement. En in 2012 zijn hoge rendementen behaald: gemiddeld 13,6%, volgens LCP. De hoge prestatievergoedingen die zijn betaald zijn dus eigenlijk goed nieuws, volgens de pensioenfondsen.

 

Markt zat mee

Maar is dit wel zo? Het is zonder meer waar dat de pensioenfondsen in 2012 mooie rendementen hebben behaald. Maar dat was vooral te danken aan de gunstig gestemde financiële markten: vorig jaar steeg de MSCI World Index 14,7% en de MSCI Europe Index 18,1%. Het rendement op euro staatsobligaties was meer dan 10% en euro bedrijfsobligaties boekten bijna 13% winst.

Een rendement van ruim 13% was dus wel te verwachten. Daar waren geen bijzonder goede (actieve) beleggingsbeslissingen voor nodig. Een simpele portefeuille van breed gespreide indexfondsen had tegen lagere kosten waarschijnlijk minimaal even goed gepresteerd.

 

Redelijk & billijk

Hoge kosten maken voor vermogensbeheer is alleen te billijken als daarmee consistent een beter beleggingsresultaat (rendement t.o.v. risico) wordt gerealiseerd dan de relevante benchmark (veelal een index), met nadruk op het woord relevant. Alleen dan wordt waarde toegevoegd.

Voor een beter inzicht in de prestaties van pensioenfondsen zou het dan ook goed zijn als zij naast inzage in de kosten van vermogensbeheer ook de prestaties van de door hen ingeschakelde vermogensbeheerders vergelijken met een relevante benchmark en openbaar maken. Dan wordt zichtbaar of de beheer- en prestatievergoedingen die pensioenfondsen betalen wel of niet tot extra rendement leiden en te rechtvaardigen zijn.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0432 Stock 6 C3

Beleggerskoorts

De spaarrente staat op nul en de aandelenkoersen blijven maar stijgen. Iedereen stort zich op de beurs. Hoe moeilijk kan het zijn?

Ios0224 Downwards Line Chart 5 C2

Negatieve spaarrente

Sparen levert al tijden niets op. Bij grotere spaarbedragen moet u zelfs de bank rente betalen. Hoog tijd om te gaan beleggen.

ADL2 Buiten Bijgeknipt3

Arthur Docters van Leeuwen overleden

Op vrijdag 14 augustus jl. is Arthur Docters van Leeuwen op 75-jarige leeftijd overleden. Tijdens zijn lange en illustere carrière in de publieke sector was hij onder meer voorzitter van het College van procureurs-generaal, hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, tegenwoordig AIVD) en voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Van 2009 tot en met 2019 was Arthur voorzitter van de Raad van Toezicht van Meesman Indexbeleggen.