Goed rendement zegt niets over kunde

Beheerders van beleggingsfondsen nemen net zo vaak verkeerde als goede beslissingen. Zelfs als ze vaker fout zitten dan goed kunnen ze een beter rendement behalen dan de index. De index verslaan zegt dus niets over de vaardigheden van een fondsbeheerder.

Een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk laat zien dat het aantal beleggingsfondsen dat goed presteert ongeveer hetzelfde is als het aantal dat je op basis van willekeur zou verwachten. Kortom, bij ‘succes’ speelt geluk een veel grotere rol dan kunde.


50:50

Een ander onderzoek levert het definitieve bewijs dat goede prestaties meer een kwestie van geluk is dan van wijsheid. Zo stelt het Britse bedrijf Inalytics, dat beleggingsresultaten van professionele beleggers evalueert en hun vaardigheden analyseert. Het inventariseerde alle koop- en verkoopbeslissingen van fondsbeheerders van dertig verschillende bedrijven. En keek vervolgens wat er met de aandelen gebeurde nadat de koop- of verkoopbeslissing was genomen. Zo kon het bedrijf vaststellen hoe vaak de fondsbeheerders een goede of foute beslissing namen.

Wat bleek? Over een periode van drie jaar nam de gemiddelde beheerder 49,6 procent van de tijd goede beslissingen. Bijna precies 50 procent, zoals je op basis van willekeur (en een hele grote database met veel gegevens) zou verwachten. Bij de beste fondsbeheerders waren slechts 53 procent van de beslissingen goed.


Fout en toch goed

Vervolgens is Inalytics verder ingezoomd op de beslissingen van beleggingsfondsen met de beste prestaties d.w.z. fondsen die hun benchmark versloegen. Hieruit bleek dat deze fondsen hun goede prestaties grotendeels te danken hadden aan aandelen die ze juist hadden onderwogen. Kortom, de aandelen die de beheerders niet hadden zien zitten en minder van hadden gekocht hadden het beste gepresteerd. En de aandelen die ze positief hadden beoordeeld en hadden overwogen hadden slechter dan gemiddeld gepresteerd. Al met al hadden 39 van de 42 ‘succesvolle’ beleggingsfondsen hun succes te danken aan aandelen die ze hadden onderwogen.

De conclusie van dit onderzoek? Dat beleggingsfondsen zelfs met meer foute dan goede beslissingen toch nog een goed resultaat kunnen behalen. Wat impliceert dat zelfs als een beleggingsfonds een goed rendement behaalt, dit niets zegt over de kunde van de beheerder van dat fonds. Het resultaat kan en zal naar alle waarschijnlijkheid meer met geluk dan met wijsheid te maken hebben.


Prestatiebeloning

Als de index verslaan niets zegt over de bekwaamheid van de beheerder dan roept dit natuurlijk ook de vraag op of bij beleggingsfondsen een prestatiebeloning (een extra vergoeding voor het verslaan van de index) te rechtvaardigen is. Volgens Inalytics incasseren beleggingsfondsen met een prestatievergoeding in feite een extra vergoeding voor het winnen van de loterij. En betaalt de belegger in zo’n fonds meer voor geluk dan voor enige vaardigheid. Het is al vaker gezegd: bij vermogensbeheer krijg je niet waar je voor betaalt.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.