Arthur Docters van Leeuwen overleden

Op vrijdag 14 augustus jl. is Arthur Docters van Leeuwen op 75-jarige leeftijd overleden. Tijdens zijn lange en illustere carrière in de publieke sector was hij onder meer voorzitter van het College van procureurs-generaal, hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, tegenwoordig AIVD) en voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Van 2009 tot en met 2019 was Arthur voorzitter van de Raad van Toezicht van Meesman Indexbeleggen.

De klik

Bij de oprichting van onze Raad van Toezicht hebben we een lijst van mogelijke voorzitters opgesteld. Arthur stond bovenaan de lijst. Hij was recent vertrokken bij de AFM en een onafhankelijke geest met een zeer integere reputatie. Dat sprak ons aan. Andersom, was hij gecharmeerd van onze beweegredenen en beleggingsfilosofie. Een beetje idealisme, daar hield hij van. Het klikte direct en al tijdens ons eerste gesprek waren we eruit, tot onze grote vreugde. We mochten hem als “uithangbord” gebruiken, zei hij erbij.

Natuurlijk leider

Meer dan tien jaar heeft Arthur leiding gegeven aan onze Raad van Toezicht. Dat deed hij op een heel natuurlijke manier. Op basis van een vanzelfsprekende autoriteit. Met gevoel voor wat er echt toe deed. Waar nodig, een scherpe observatie. Maar ook met humor. En er was altijd tijd voor een verhaal over een ervaring uit het verleden, waar we wellicht wat van konden leren.

Goed gezien

In 2009 verscheen het eerste Nederlandstalige boek over passief beleggen: De Schitterende Eenvoud van Indexbeleggen. Geschreven door Jacques Wintermans, medeoprichter van Meesman Indexbeleggen. Bij de introductie van het boek hield Arthur een toespraak waarin hij zei dat passief beleggen voor alle beleggers eigenlijk de ‘default optie’ (de regel) zou moeten zijn. En actief beleggen de uitzondering. Toen was dat nog de wereld op zijn kop. Nu begint dit steeds meer de realiteit te worden. Het zal hem goed hebben gedaan om te zien dat hij het goed had gezien.

We zullen hem missen

We zijn Arthur enorm dankbaar dat hij zijn bestuurlijke ervaring, reputatie en netwerk heeft ingezet voor onze beleggers en het welzijn van ons bedrijf. Maar ook voor de vriendschap die in de loop der jaren is ontstaan. Het was een voorrecht om met deze bijzondere man te mogen samenwerken. We zijn bedroefd dat hij is heengegaan. Zijn verhalen en onafhankelijke geest zullen we missen.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.