Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen

Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen belegt in ongeveer 1.600 aandelen van grote en middelgrote bedrijven uit 23 ontwikkelde landen wereldwijd. Het fonds belegt in een indexfonds van Northern Trust dat de MSCI World Custom ESG Index volgt. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar.

Laatste koers (7 augustus 2020): € 128,2543

Downloads

       Factsheet (PDF, 279 kB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 175 kB)
 Prospectus (PDF, 650 kB)
 Jaarverslag (PDF, 972 kB)
 Halfjaarbericht (PDF, 544 kB)
 Overzicht alle beleggingen (PDF, 735 kB)

Kerngegevens

 Index:  MSCI World Custom ESG
 (ND, EUR)
 Beheerder onderliggend fonds:  Northern Trust
 Startdatum:  01-07-2005
 Nabootsing (?):  volledig en fysiek 
 Uitlenen effecten:  nee
 Dividenduitkering:  eens per jaar, wordt herbelegd
 Beursnotering:  nee
 Verhandelbaarheid:  wekelijks
 Jaarlijkse kosten:  0,5%
 ISIN code:  NL0010436663

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2019 (%)
2015 2016 2017 2018 2019
2020 3 jaar 5 jaar 10 jaar
10,5 10,8 7,5 -3,6 30,4
-2,3 35,1 65,4 213,7

Belastingvoordeel

Het Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen belegt in ongeveer 1.600 aandelen van bedrijven uit 23 ontwikkelde landen. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop lokaal (in het betreffende land) dividendbelasting wordt ingehouden. De belastingheffing kan oplopen tot 35%. Het Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen kan deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar.

Duurzaam

Het Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen belegt in een indexfonds van Northern Trust dat een duurzame variant van de reguliere (niet-duurzame) MSCI World Index volgt. Bedrijven in de reguliere MSCI World Index die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering. Vanwege de zeer brede spreiding van beide indexen en het beperkte aantal uitsluitingen is het rendement van de reguliere en de duurzame index nagenoeg hetzelfde.

Risico

Het Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed spreiden.

Het fonds is een indexfonds. De waardeontwikkeling van het fonds zal nagenoeg gelijk zijn aan de waardeontwikkeling van de gevolgde index. Als de index in waarde daalt zal het fonds ook in waarde dalen. Er is geen risico van verkeerde beleggingsbeslissingen als gevolg van actief beheer.

AFM Risico indicator 6

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Shiva Bloemberg hebben met Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen.  Ze willen een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.