Meesman Money Challenge

Meesman wil graag het geldbewustzijn vergroten, zodat mensen zelf de regie kunnen nemen over hun financiën, nu en in de toekomst. Daarom houden we van 14 t/m 30 september de Meesman Money Challenge.

Met deze challenge dagen we mensen uit om nog eens even goed te kijken naar hun financiële situatie. 

We hebben allerlei leuke opdrachten bedacht, variërend van het kijken van een video tot het invullen van een quiz of het fotograferen van uw beleggingsdoel. U kiest zelf welke opdrachten u wilt uitvoeren. Met elke opdracht kunt u Meespunten verdienen en kans maken op mooie prijzen.

Meer informatie en aanmelden

Laatste nieuwsartikelen

Ios0222 Downwards Bar Chart 6 C3

Rendement Meesman fondsen in 2022

Zoals gebruikelijk blikken we aan het begin van het nieuwe jaar kort terug op het afgelopen jaar. Hieronder vindt u de rendementen van de Meesman fondsen in 2022. Een uitgebreide toelichting op de gang van zaken bij de Meesman fondsen in 2022 volgt in het jaarverslag dat later dit jaar verschijnt.

Ios0724 Magnifying Glass 4 C1

Aanpassing Prospectus per 1 januari 2023

In het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die op 1 januari 2023 ingaan.

Ios0269 Tip 6 C3

Laat geen belastingvoordeel liggen

Het einde van het jaar is een goed moment om in uw financiële situatie te duiken. Zijn uw verzekeringen op orde? Heeft u een spaarbuffer voor onverwachte uitgaven en een plan voor het aflossen van eventuele grote leningen? Dan kunt u wellicht uw jaarruimte nog gebruiken.