Meesman introduceert een nieuw fonds: Aandelen Duurzame Toekomst

Meesman staat voor passief beleggen. Dat is beleggen in alle aandelen wereldwijd (in verhouding tot hun beurswaarde) en die voor de lange termijn aanhouden. Gewoon rustig blijven zitten, wat er ook gebeurt. Hiervoor heeft Meesman het ideale indexfonds: Aandelen Wereldwijd Totaal. Maar Meesman staat ook voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Voor Aandelen Wereldwijd Totaal is dit gebaseerd op twee pijlers: engagement en uitsluiting.

Voor beleggers op zoek naar een indexfonds met een meer uitgesproken duurzaam karakter introduceert Meesman op 7 februari Aandelen Duurzame Toekomst. Een indexfonds dat wereldwijd belegt in aandelen op basis van een aantal duurzame thema’s. Om te beginnen is dat het thema klimaatverandering. Waarbij het doel is een veel lagere uitstoot van broeikasgassen te realiseren en zwaarder in te zetten op bedrijven die de uitdagingen van de energietransitie serieus oppakken. De komende jaren wil Meesman, samen met de beleggers in dit fonds, andere duurzame thema’s aan dit fonds toevoegen.

Bekijk de infographic

Wilt u beleggen in Aandelen Duurzame Toekomst? Voor stortingen en switches naar dit fonds hanteren wij tijdelijk een gereduceerd tarief van 0,1% (in plaats van 0,25%). Dit geldt uiteraard ook voor periodieke aankopen gedaan in deze periode. De gereduceerde transactiekosten gelden voor stortingen ontvangen tussen vrijdag 28 januari en woensdag 23 februari 2022.
De fondskosten voor Aandelen Duurzame Toekomst bedragen 0,5% per jaar.

Meer over duurzaam beleggen bij Meesman

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.