Wijzigingen Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden

In de komende maanden wordt het fondsassortiment van Meesman aangepast. Als onderdeel hiervan wordt het beleggingsbeleid en de naam van Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden in februari 2024 aangepast. Op deze pagina leest u hier meer over.


Wat gaat er veranderen?

Het beleggingsbeleid verandert

Het beleggingsbeleid van Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden wordt aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • Het fonds gaat wereldwijd beleggen in plaats van alleen in eurolanden
  • Het fonds gaat naast overheidsobligaties, ook in bedrijfsobligaties beleggen
  • Het fonds gaat maatschappelijk verantwoord beleggen, net als de aandelenfondsen

Om dit te realiseren gaat het fonds in een ander onderliggend indexfonds beleggen. Het nieuwe onderliggende indexfonds van Amundi volgt de Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index. Dit is een marktgewogen index van obligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde instellingen en bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen wereldwijd. Obligaties die niet voldoen aan bepaalde ESG (Environment, Social, Governance) criteria worden uitgesloten. Het fonds dekt valutarisico’s af. Amundi is een grote Franse vermogensbeheerder en een van de grootste indexbeleggers van Europa.

In de tabel hieronder worden de belangrijkste kenmerken van het fonds, nu en straks, samengevat.

 

Nu

Straks

Geografische spreiding

Eurolanden

Wereldwijd

Soort obligaties

Alleen overheidsobligaties

Overheids- en bedrijfsobligaties

ESG beleid

Nee

Ja

Kredietrisico

Laag (rating: BBB en hoger)

Laag (rating: BBB en hoger)

Renterisico

Matig (duration: 6,9 jaar*)

Matig (duration: 6,5 jaar*)

Valutarisico

Nee (alleen euro’s)

Nee (wordt afgedekt)

* Duration: de gewogen gemiddelde looptijd van de obligaties. Dit is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van de obligaties. Hoe lager de duration, hoe minder de koers van een obligatie reageert op renteschommelingen.

De naam verandert

In lijn met de aanpassing van het beleggingsbeleid wordt de naam van het fonds gewijzigd naar Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd.

Veel verandert ook niet

Bij beleggen in obligaties zijn er drie belangrijke risico’s: het kredietrisico, het renterisico en het valutarisico. Zoals u in het overzicht hierboven kunt zien, veranderen deze risico’s niet of nauwelijks. Alleen het renterisico neemt ietsje af doordat het fonds straks belegt in obligaties met een iets kortere looptijd. Het risico van het fonds blijft dan ook min of meer hetzelfde.

De kosten van het fonds veranderen ook niet. De jaarlijkse fondskosten blijven 0,5%. En de transactiekosten die u betaalt bij koop, verkoop of switch blijven 0,25%.

 


 

Waarom vinden deze wijzigingen plaats?

Door deze wijzigingen sluit het fonds nóg beter aan op de filosofie van Meesman: u belegt in een aandelen indexfonds voor de groei van uw vermogen. Kunt of wilt u, vanwege uw financiële situatie en/of risicobereidheid, niet volledig in aandelen beleggen, dan belegt u een deel van uw geld in een veel minder risicovol obligatie indexfonds. Meesman is van mening dat u hiervoor het beste kunt beleggen in een obligatie indexfonds met de volgende kenmerken:

  • een wereldwijd gespreide portefeuille van staats- en bedrijfsobligaties
  • van beleggingskwaliteit (investment grade, BBB en hoger)
  • met een gematigde duration
  • zonder valutarisico

Het bestaande euro obligatiefonds voldoet aan de meeste van deze criteria, behalve de wereldwijde spreiding en het beleggen in bedrijfsobligaties. Dat gaan we nu aanpassen. Het nieuwe Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd is in feite een mix van de beste kenmerken van de twee bestaande Meesman obligatiefondsen: Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden en Meesman Obligatiefonds Wereldwijd. The best of both worlds.


 

Wanneer gaan deze wijzigingen plaatsvinden?

In de week van 12 februari 2024 zal het fonds een week sluiten. U kunt dan een week niet in- of uitstappen. In die week stapt het fonds uit het huidige onderliggende fonds (van Vanguard) en in het nieuwe onderliggende fonds (van Amundi). Ook verandert dan de naam van het fonds. Vanaf half februari zult u op onze website en in MijnMeesman de nieuwe naam van het fonds zien.

De bovengenoemde wijzigingen worden door Meesman uitgevoerd. U hoeft zelf niets te doen. Wilt u niet in dit fonds blijven beleggen? Dan kunt u uw participaties van 1 december 2023 tot 7 februari 2024 kosteloos switchen naar een ander Meesman fonds naar keuze of verkopen.


Wat gaat Meesman doen?

Tot 7 februari heeft u de tijd om zelf kosteloos te switchen naar een ander Meesman fonds of om uit te stappen. Daarna wordt het onderliggende fonds gewijzigd. Dit gaat als volgt in zijn werk:

Vanaf 12 februari 2024 gaat Meesman eerst de onderliggende beleggingen van Vanguard verkopen. Vervolgens worden beleggingen in een nieuw obligatiefonds van Amundi aangekocht. Hierbij maakt het fonds eenmalig transactiekosten, die waarschijnlijk rond de 0,2% bedragen. Deze kosten komen voor rekening van het fonds. Nadat de onderliggende beleggingen zijn gewijzigd, wordt ook de naamswijziging doorgevoerd. In MijnMeesman bezit u vanaf dit moment participaties in het Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd.


Terug naar algemene informatiepagina Wijziging fondsassortiment