Voorbeeldportefeuilles

Beleggen draait om risico en rendement. Die gaan hand in hand. De kunst is een beleggingsportefeuille te kiezen met een risico-rendementsverhouding die bij u past. Om u hierbij te helpen hebben wij een aantal voorbeeldportefeuilles opgesteld met verschillende risicio-rendementsprofielen. Portefeuille A heeft een laag risico en een laag verwacht rendement. Portefeuille E heeft een hoog risico en een hoog verwacht rendement.

  Voorbeeldportefeuilles    
  A B C D E
  Laag risico Matig risico Hoog risico
  Groei
     Aandelen Wereldwijd ¹ 0% 25% 40% 60% 80%
     Aandelen Opkomende Landen  0%  0% 10% 15% 20%
  0% 25% 50% 75% 100%
  Veilig          
     Obligaties Wereldwijd ² 100% 75% 50% 25% 0%
   100% 75% 50% 25% 0%
  Rendement & risico          
     Indicatie historisch rendement  4% 5% 6% 7% 8%
     Indicatie mogelijk (tussentijds) verlies -10% -15% -25% -40% -50%

¹ Het belang in Aandelen Wereldwijd kunt u (deels) vervangen met het Meesman Indexfonds Aandelen Europa. Bijvoorbeeld omdat u de blootstelling van uw portefeuille aan valutarisico wilt beperken. Het Indexfonds Aandelen Europa is minder breed gespreid (alleen Europese aandelen) en daardoor iets risicovoller dan het Indexfonds Aandelen Wereldwijd maar het verschil is gering. Deze twee fondsen hebben per saldo een vergelijkbaar risico en verwacht rendement en zijn dan ook inwisselbaar.

² Het belang in het Obligatiefonds Wereldwijd kunt u (deels) vervangen met het Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden. Dit fonds is minder breed gespreid (alleen overheidsobligaties van eurolanden, geen bedrijfsobligaties) en belegt in iets minder kredietwaardige obligaties met een wat langere looptijd. Al met al is het Indexfonds Obligaties Eurolanden iets risicovoller dan het Obligatiefonds Wereldwijd maar nog altijd een obligatiefonds met een relatief laag risico.