Stap 1: Bepaal uw beleggingsmix

De eerste stap bij het samenstellen van een passende beleggingsportefeuille is de geschikte beleggingsmix bepalen. De beleggingsmix is de verdeling tussen risicodragende beleggingen (voor de groei) en risicomijdende beleggingen (voor de veiligheid). Het bepalen van de beleggingsmix is de belangrijkste beleggingsbeslissing die u neemt omdat de beleggingsmix voor het grootste deel het rendement en risico van uw portefeuille bepaalt.

Groei en Veilig

Meesman vindt dat een beleggingsportefeuille uit twee, duidelijk van elkaar te onderscheiden, delen dient te bestaan:

  1. Een deel gericht op groei van het vermogen. Hier wordt bewust risico genomen met het oog op het genereren van een aantrekkelijk rendement op lange termijn. Dit doet u door te beleggen in aandelen.
  2. Een deel gericht op risicobeperking. Hier gaat het in de eerste plaats om stabiliteit zodat het kan dienen om het risico van de portefeuille als geheel te beperken. Dit doet u door hier alleen te beleggen in beleggingen die echt veilig zijn, ook onder uitzonderlijke omstandigheden. De enige beleggingen die daarvoor in aanmerking komen zijn spaargeld of veilige obligaties. Met veilige obligaties bedoelen wij obligaties die relatief weinig in waarde schommelen en minimaal hun waarde behouden (maar liefst in waarde stijgen) wanneer aandelen onderuit gaan, ook onder uitzonderlijke omstandigheden.

Het is van groot belang om het groei en veilige deel van de portefeuille strikt gescheiden te houden en het veilige deel ook echt veilig te houden. U kunt dan nauwkeurig vaststellen wat het risico van uw portefeuille is. U komt niet voor onaangename verrassingen te staan en hoeft zich geen zorgen te maken bij een ernstige beurscrisis. Zo heeft u de grootste kans om uw beleggingsdoelstelling te realiseren.

Verdeling groei & veilig bepalen

De onderstaande tabel geeft een indicatie van hoe u op basis van uw beleggingstermijn en risicobereidheid een passende beleggingsmix kunt bepalen. Het eerste cijfer is het percentage groei (aandelen) en het tweede cijfer het percentage veilig (obligaties) in de portefeuille. Bepaal eerst voor welke termijn u gaat beleggen. Stel dit is 10 tot 15 jaar. Stel vervolgens vast wat voor u het maximaal acceptabele verlies is in een slechte beleggingsperiode. Stel dit is 30%. De passende beleggingsmix is dan 50% groei en 50% veilig.

Verhouding aandelen / obligaties

Maximaal acceptabel
tussentijds verlies

0 tot 5 jr

5 tot 10 jr

10 tot 15 jr

15 tot 20 jr

> 20 jr

-10%      0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100
-20% 0 / 100 25 / 75 25 / 75 25 / 75 25 / 75
-30% 0 / 100 25 / 75 50 / 50 50 / 50 50 / 50
-40% 0 / 100 25 / 75 50 / 50 75 / 25 75 / 25
-50% 0 / 100 25 / 75 50 / 50 75 / 25 100 / 0

Andere factoren

Naast uw beleggingstermijn en mate van bereidheid tot het nemen van risico zijn er andere factoren om eventueel rekening mee te houden bij het bepalen van de geschikte beleggingsmix. Ook uw doelstelling(en) en financiële situatie zijn hierbij van belang, evenals uw kennis van en ervaring met beleggen. 

Nota bene

Meesman geeft geen persoonlijk beleggingsadvies. De informatie en (reken)tools op deze website zijn bedoeld als generieke hulpmiddelen voor (potentiële) beleggers om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen over beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen.

Beleggers zijn zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van hun beleggingsportefeuille en de afstemming daarvan op hun persoonlijke (financiële) situatie en wensen. Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen? U kunt ons bellen op 070-363 7300 of een e-mail sturen naar info@meesman.nl. Wij horen graag van u.