Organisatiestructuur

Onze organisatie en bedrijfsvoering is erop gericht om:

  • u zoveel mogelijk zekerheid te bieden dat uw geld in goede handen is
  • de kosten voor u zo laag mogelijk te houden
  • alles voor u zo eenvoudig mogelijk te houden

Daarom beleggen wij het vermogen van de Meesman fondsen bij drie ervaren en gerenommeerde Amerikaanse vermogenbeheerders (Vanguard, Northern Trust en Dimensional), staat het vermogen van de Meesman fondsen op naam van een speciaal hiervoor opgerichte stichting en wordt de administratie van de Meesman fondsen verzorgd door een externe, hierin gespecialiseerde partij.

Wie doet wat

De Meesman beleggingsfondsen zijn zogeheten subfondsen van het Meesman Paraplufonds, een in Nederland gevestigd 'fonds voor gemene rekening'. Bij dit fonds zijn vier verschillende partijen betrokken, met ieder hun eigen taken en bevoegdheden:

Beheerder:  Meesman Index Investments B.V.

De beheerder van de Meesman beleggingsfondsen is Meesman Index Investments B.V. Meesman Index Investments is een zelfstandige fondsbeheerder, gevestigd in Den Haag. De twee directieleden zijn Hendrik Meesman en Shiva Bloemberg. Het bedrijf is voor 100% eigendom van Hendrik Meesman en Jacques Wintermans. Er zijn geen andere aandeelhouders die invloed op het beleid kunnen uitoefenen en daarbij prioriteit kunnen geven aan andere belangen dan uw belang.

Meesman Index Investments heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Meesman Indexbeleggen is een handelsnaam van Meesman Index Investments B.V.

Meesman Index Investments beheert de Meesman beleggingsfondsen. Hiervoor zoekt Meesman wereldwijd naar de beste beleggingsproducten voor lange termijn passieve beleggers. Meesman werkt alleen samen met vermogensbeheerders die wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van (index)beleggen. Op dit moment zijn dat Vanguard, Northern Trust en Dimensional.

Meer over deze vermogensbeheerders

Juridisch eigenaar: Stichting Meesman Beleggingsfondsen

De juridisch eigenaar van de Meesman beleggingsfondsen is Stichting Meesman Beleggingsfondsen. Deze stichting heeft als enige statutaire doelstelling het ten behoeve van de beleggers optreden als juridische eigenaar van het vermogen (de activa en passiva) van de Meesman beleggingsfondsen. Stichting Meesman Beleggingsfondsen wordt bestuurd door IQ EQ Custody B.V.

De bankrekening en de beleggingen van de Meesman fondsen staan op naam van Stichting Meesman Beleggingsfondsen, niet Meesman Index Investments of IQ-EQ. Hiermee is het vermogen van de Meesman beleggingsfondsen juridisch afgescheiden van Meesman Index Investments, IQ-EQ en anderen. Deze wettelijk verplichte vermogensscheiding betekent dat beleggers geen geld kunnen kwijtraken mocht Meesman of IQ-EQ ooit in de financiële problemen komen.

Bewaarder: Darwin Depositary Services B.V.

De bewaarder van de Meesman beleggingsfondsen is Darwin Depositary Services B.V. De bewaarder bewaart het vermogen van de Meesman beleggingsfondsen en houdt, ten behoeve van de beleggers, toezicht op de beheerder van de Meesman beleggingsfondsen door erop toe te zien dat de beheerder zich houdt aan wat in het prospectus is vastgelegd en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Darwin Depositary Services B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam. Darwin Depositary Services B.V. is opgericht op 29 januari 2014 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59855622. Darwin Depositary Services B.V., heeft een vergunning verkregen van de AFM om op te treden als bewaarder conform art. 2.3g van de Wft. Meer informatie vindt u hier.

De bewaarder is op geen enkele wijze gelieerd aan de beheerder. Hiermee is de onafhankelijkheid van de bewaarder gewaarborgd.

Administrateur: IQ EQ Financial Services B.V.

De administratie van de Meesman beleggingsfondsen wordt verzorgd door IQ EQ Financial Services B.V. De voornaamste werkzaamheden van IQ EQ Financial Services B.V. zijn het berekenen van de koersen en het verzorgen van de administratie van de Meesman beleggingsfondsen. Ook houdt IQ EQ Financial Services B.V. de participantenadministratie bij.

IQ EQ Financial Services B.V. is onderdeel van IQ EQ Netherlands N.V., een internationaal opererende leverancier van financiële en administratieve diensten. IQ EQ Netherlands N.V. bestaat sinds 1896 en is gevestigd in Amsterdam. Meer informatie vindt u hier.