Wat is een indexfonds?

Een indexfonds (ook wel 'tracker' genoemd) is een beleggingsfonds dat ernaar streeft hetzelfde rendement en risico te behalen als een bepaalde beursindex in plaats van te proberen die te verslaan. De meeste indexfondsen doen dit door de index na te bootsen. Ze beleggen in dezelfde aandelen of obligaties als die in de index voorkomen, in dezelfde verhouding als waarin ze in de index zijn opgenomen. Zo heeft een indexfonds dezelfde samenstelling als de index en volgt de waardeontwikkeling van het indexfonds ook de waardeontwikkeling van de index.

Lagere kosten

Omdat een indexfonds 'passief' de index volgt heeft het geen dure analisten en fondsbeheerders nodig en voert het veel minder kostbare transacties uit. Hierdoor zijn de kosten van indexfondsen veel lager dan van actief beheerde beleggingsfondsen en andere vermogensbeheerders. Gemiddeld zijn de kosten twee tot drie keer lager. En vanwege de veel lagere kosten en het feit dat beurskoersen niet of nauwelijks te voorspellen zijn, presteren indexfondsen beter dan de overgrote meerderheid van de actief beheerde beleggingsfondsen en andere vermogensbeheerders.

Hoe volgt een indexfonds de index?

Een indexfonds kan op drie manieren een index volgen:

  1. Via volledige nabootsing. Het indexfonds belegt dan in alle aandelen of obligaties die in de index zijn opgenomen, in dezelfde verhouding als dat de aandelen of obligaties in de index zijn vertegenwoordigd.
  2. Via gedeeltelijke nabootsing. Het indexfonds belegt in een representatieve selectie van alle aandelen of obligaties die samen de index vormen.
  3. Via derivaten. Het indexfonds koopt geen aandelen of obligaties maar sluit een zogeheten ruilovereenkomst met een bank, waarbij de bank belooft het rendement van de index (verminderd met een vergoeding voor de bank) aan het fonds uit te betalen.

Meer over hoe indexfondsen de index kunnen volgen
Meer over waarin indexfondsen van elkaar verschillen

Meesman Indexfondsen

De Meesman Indexfondsen die in aandelen beleggen volgen de index door middel van volledige nabootsing. Het Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden volgt de index door gedeeltelijke nabootsing. Geen enkele van de Meesman Indexfondsen volgt de index via derivaten.

Waarin verschillen indexfondsen van actief beheerde beleggingsfondsen?

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen indexfondsen en actief beheerde fondsen:

  1. De doelstelling. Een indexfonds streeft ernaar hetzelfde rendement te behalen als een bepaalde index. Een actief beheerd beleggingsfonds probeert de index te verslaan.
  2. Het beleggingsbeleid. Een indexfonds heeft een passief beleggingsbeleid, waardoor het heel weinig handelt. Een gewoon beleggingsfonds heeft een actief beleggingsbeleid en handelt in de regel erg veel.
  3. De kosten. Een indexfonds heeft lage kosten. Een actief beheerd fonds heeft hoge kosten. De totale kosten (inclusief verborgen kosten) van een indexfonds zijn in de regel twee tot drie keer lager dan van een actief beheerd fonds. De combinatie van veel handelen en hoge kosten verklaart waarom de meeste actief beheerde fondsen de index niet verslaan.

Meer over de verschillen