Minder risico

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daar staat echter de kans op een hoger rendement tegenover. Dat is wat beleggen onderscheidt van sparen. Maar niet elke manier van beleggen is even risicovol. Indexbeleggen is in twee opzichten minder risicovol dan actief beleggen.

Brede spreiding

Er zijn veel verschillende soorten beursindexen. Van breed gespreide wereldwijde indexen tot landen- en sectorindexen die uit veel minder effecten zijn samengesteld. Indexfondsen die breed gespreide indexen volgen beleggen in een groot aantal aandelen of obligaties. Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal belegt bijvoorbeeld in zo’n 6.000 aandelen wereldwijd. Door de brede spreiding over landen en sectoren is beleggen in zulke indexfondsen minder risicovol dan beleggen in individuele aandelen of obligaties. En meestal ook minder risicovol dan actief beheerde fondsen, die in aanzienlijk minder aandelen of obligaties beleggen.

Geen verkeerde beleggingsbeslissingen

Bij beleggen is er sprake van twee soorten risico's: 'marktrisico' en 'actief risico'. Marktrisico is de kans op verlies als gevolg van waardedalingen van de beurs als geheel. Als de koersen van aandelen of obligaties dalen dan zullen alle fondsen die erin beleggen (zowel actief als passief) ook in waarde dalen. Actief risico is de kans op verlies als gevolg van verkeerde beleggingsbeslissingen.

Bij indexbeleggen is er wel marktrisico maar geen actief risico. Een indexfonds volgt immers passief een bepaalde index en het beleggingsresultaat zal min of meer hetzelfde zijn als dat van de index. Er is geen fondsbeheerder die op basis van een bepaalde visie bewust beslist om wel in aandeel A en niet in aandeel B te beleggen. Hierdoor loopt u niet het risico het slachtoffer te worden van een fonds- of vermogensbeheerder met een onjuiste visie. Indexbeleggen is beleggen zonder verrassingen.

Bij actief beleggen is er zowel marktrisico als actief risico. Er worden immers continu beleggingskeuzes gemaakt, die goed of fout kunnen uitpakken. Dat deze keuzes vaak verkeerd uitpakken is een gegeven. Anders zouden actieve beleggers vrij eenvoudig de index moeten kunnen verslaan en dat doen ze niet. Voor goede beleggingsresultaten is het van groot belang om fouten de vermijden. Niet voor niets zeggen ze in Amerika dat beleggen is als amateur tennis: degene die de minste fouten maakt, wint.