Meer rendement

Indexfondsen zijn eenvoudig, transparant en goedkoop. En het rendement is meestal beter dan van duur actief beleggen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat maar weinig beleggers, zowel professioneel als particulier, op lange termijn een beter rendement dan de index weten te behalen. Een halve eeuw (wetenschappelijk) onderzoek en tientallen jaren praktijkervaring hebben dit inmiddels aangetoond.

80% van actief beheerde fondsen blijft achter bij index

De theorie leert dat de meeste actieve beleggers per definitie slechter presteren dan de index. Anders gezegd, indexfondsen behalen per definitie een hoger rendement dan de meeste actieve beleggers. Zolang de kosten van passief beleggen lager zijn dan van actief beleggen zal dit ook altijd zo zijn.

De praktijk laat zien dat de theorie ook klopt. Rendementsvergelijkingen en vele (wetenschappelijke) onderzoeken tonen keer op keer aan dat circa 80 procent van de actief beheerde beleggingsfondsen achterblijft bij de index. Dit geldt voor zowel aandelen- als obligatiefondsen. Op korte en lange termijn. Wie nu en dan de rendementsoverzichten van beleggingsfondsen in bladen, kranten of op internet bekijkt, kan dit ook eenvoudig zelf vaststellen. Maar niet alleen actief beheerde beleggingsfondsen weten de index niet te verslaan. Uit onderzoek blijkt ook dat de meeste professionele vermogensbeheerders en de overgrote meerderheid van de particuliere beleggers die zelf actief beleggen achterblijven bij de index.

Waarom presteren indexfondsen beter?

Er zijn twee redenen waarom indexfondsen beter presteren dan de overgrote meerderheid van de actief beheerde fondsen: lagere kosten en het feit dat beurskoersen niet of nauwelijks te voorspellen zijn.

Indexfondsen rekenen lagere kosten

De jaarlijkse kosten van actief beheerde aandelenfondsen bedragen al gauw 1,5% tot 2% en vaak nog meer. Gemiddeld liggen de kosten bij indexfondsen twee tot drie keer zo laag als bij actief beheerde fondsen. Dit verschil is van doorslaggevend belang voor het rendement.

De kosten voor beleggen bij Meesman bekijken
Meer over de kosten van beleggingsfondsen

Beurskoersen laten zich niet voorspellen

De toekomst is te onzeker en de werking van de financiële markten te complex om met enige mate van zekerheid consistent goed te kunnen voorspellen wat er op de beurs gaat gebeuren.

Meer over het voorspellen van beurskoersen

En de fondsen die de index wel verslaan?

Vanzelfsprekend zijn er af en toe actief beheerde fondsen die de index wel weten te verslaan. Helaas weet u pas achteraf welke dit zijn.

Meer over fondsen die de index wel verslaan