Over obligaties

Overheden en bedrijven geven obligaties uit om kapitaal aan te trekken. Een obligatie is een lening die recht geeft op een - meestal vaste - rentevergoeding en terugbetaling van het geleende bedrag aan het einde van een van tevoren vastgestelde looptijd. Net als aandelen worden ook obligaties op de beurs verhandeld, hebben ze een koers en kan die koers stijgen of dalen, afhankelijk van vraag en aanbod. Dus ook bij het beleggen in obligaties is het mogelijk koerswinst of -verlies te maken.

Rendement

Als u gaat beleggen in obligaties wilt u natuurlijk graag weten welk rendement u zult behalen. Dit is echter nooit met zekerheid te zeggen. Wel is het mogelijk een verwachting uit te spreken op basis van in het verleden behaalde rendementen. Dit is uiteraard geen garantie voor de toekomst. Hieronder ziet u het jaarlijkse rendement van een breed gespreide portefeuille van veilige staatsobligaties.

Obligaties1950 (2020).png

Risico

Uit bovenstaande tabel is duidelijk op te maken dat veilige obligaties in het verleden aanzienlijk meer rendement hebben opgeleverd dan sparen, zeker op lange termijn. Maar anders dan bij sparen kunnen obligaties tussendoor soms wel in waarde dalen. Bij een breed gespreide portefeuille van veilige obligaties vallen deze waardedalingen wel mee, maar desalniettemin is het van belang om te realiseren dat beleggen in veilige obligaties tussentijds tot verlies kan leiden. Dit is wat we bedoelen met risico.

In de bovenstaande grafiek ziet u dat een portefeuille van veilige staatsobligaties 6 van de 63 kalenderjaren sinds 1950 met verlies heeft afgesloten. Gemiddeld is dat ongeveer eens in de tien jaar. In het slechtste jaar (1994) was het verlies -7%. Als belegger gaat het je echter niet zozeer om het mogelijke verlies in een kalenderjaar. Belangrijker is het mogelijke verlies over langere periodes van dalende obligatiekoersen. In de tabel hieronder ziet u alle periodes sinds 1926 waarin het verlies op een portefeuille van veilige staatsobligaties rond de 15% of meer was. Ook ziet u hoe lang het daarna heeft geduurd voordat de aantrekkende obligatiekoersen het verlies weer hadden goedgemaakt. Deze verliezen zijn gemeten van hoogte- tot dieptepunt (en op basis van een obligatiebelegging die relatief veilig was maar niet zo veilig als bijvoorbeeld het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd), een worst case scenario dus.

Obligatiecrises sinds 1926
  Datum      Verlies      Herstelperiode
  Jun 1931 - Okt 1931 - 18% 9 maanden
  Nov 1932 - Mei 1933 - 14% 5 maanden
  Feb 1935 - Aug 1935 - 16% 14 maanden
  Feb 1939 - Jul 1940 - 19% 12 maanden
  Sep 1979 - Mrt 1980 - 14% 4 maanden