Rente-op-rente

Wanneer u voor een lange periode elke maand een vast bedrag belegt kunt u zelfs met een relatief kleine maandelijkse inleg al een fors kapitaal opbouwen. Dat komt door het zogeheten rente-op-rente effect. Wanneer u voor lange termijn belegt behaalt u niet alleen rendement op uw inleg maar ook op het eerder behaalde rendement. In de eerste jaren is het rendement op het eerder behaalde rendement gering, maar na verloop van tijd wordt dit steeds groter. Er treedt een sneeuwbal effect in werking, waardoor uw belegging steeds harder gaat groeien.


Een voorbeeld

Stel: u belegt €1.000 en maakt een rendement van 10% per jaar.

  1. In het eerste jaar is uw winst €100 en uw belegging is aangegroeid tot €1.100.
  2. In het tweede jaar maakt u weer 10% rendement, maar nu over €1.100, niet €1.000. Uw winst is €110, tien euro meer dan in het eerste jaar.
  3. In het derde jaar is uw winst €121, elf euro meer dan in het jaar ervoor.
  4. In het vierde jaar is uw winst €133, twaalf euro meer dan in het vorige jaar.

En zo verder ... In het 25e jaar is uw winst €985, negentig euro meer dan in het voorgaande jaar en bijna zo groot als uw oorspronkelijke inleg. Uw belegging is nu bijna €11.000 waard. In 25 jaar is uw oorspronkelijke inleg elf keer zoveel waarde geworden! En het enige wat daarvoor nodig is, is de tijd zijn werk laten doen.

Fors eindkapitaal

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van wat maandelijks beleggen kan opleveren. Hierbij is uitgegaan van een bruto rendement (vóór kosten) van 8% per jaar en is rekening gehouden met alle kosten van beleggen in de Meesman-indexfondsen d.w.z. zowel de transactiekosten als de jaarlijkse kosten. Er is geen rekening gehouden met belastingheffing.

Maandinleg Na 10 jaar Na 20 jaar Na 30 jaar
€100 €17.000 €52.000 €125.000
€300 €52.000 €160.000 €382.000
€500 €87.000 €267.000 €639.000
€1.000 €175.000 €536.000 €1.281.000

Deze rekenvoorbeelden laten zien hoe een relatief klein bedrag per maand tot een fors eindkapitaal kan aangroeien. En het ligt binnen ieders bereik. Het enige wat nodig is zijn tijd en de discipline om elke maand te blijven storten, ook in mindere tijden als de beurs daalt.

U kunt niet vroeg genoeg beginnen

Omdat tijd zo van belang is bij vermogensopbouw, is het aan te bevelen om zo jong mogelijk met maandelijks beleggen te beginnen. Hoe eerder u begint, hoe langer het rente-op-rente effect zijn werk kan doen en hoe groter het kapitaal dat u opbouwt. Als er iets is wat niet moet worden uitgesteld, dan is het starten met maandelijks beleggen. Begin vandaag nog.