Over aandelen

Een bedrijf kan aandelen uitgeven om kapitaal aan te trekken. De eigenaren van de aandelen hebben recht op een deel van de winst van het bedrijf. De meeste bedrijven keren jaarlijks een deel van hun winst aan aandeelhouders uit. Dit heet dividend. Het deel van de winst dat niet wordt uitgekeerd wordt in het bedrijf geïnvesteerd om in de toekomst nieuwe winsten te genereren. Als een bedrijf dit goed doet neemt de waarde van het bedrijf toe en stijgt de koers van het aandeel.

Rendement

Als u gaat beleggen in aandelen wilt u natuurlijk graag weten welk rendement u zult behalen. Dit is echter nooit met zekerheid te zeggen. Wel is het mogelijk een verwachting uit te spreken op basis van in het verleden behaalde rendementen. Dit is uiteraard geen garantie voor de toekomst. Hieronder ziet u het jaarlijkse rendement van een wereldwijd gespreide belegging in aandelen.

Aandelen1950 (2020).png

Risico

Hoewel aandelen op lange termijn een aantrekkelijke rendement genereren kunnen aandelen tussendoor soms fors in waarde dalen. Ook waren er in het verleden soms lange periodes waarin beleggen in aandelen weinig tot niets heeft opgeleverd. Het aantrekkelijke lange termijn rendement van aandelen gaat dus gepaard met (soms aanzienlijke) verliezen op korte termijn. Dit is wat we bedoelen met risico.

In de bovenstaande grafiek ziet u dat een wereldwijd gespreide aandelenbelegging 17 van de 63 kalenderjaren sinds 1950 met verlies heeft afgesloten. Gemiddeld is dat ongeveer eens in de vier jaar. In het slechtste jaar (2008) was het verlies -37%. Als belegger gaat het je echter niet zozeer om het mogelijke verlies in een kalenderjaar. Belangrijker is het mogelijke verlies over langere periodes van dalende aandelenkoersen. In de tabel hieronder ziet u alle periodes sinds 1950 waarin het verlies op een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille rond de 50% of meer was. Ook ziet u hoe lang het daarna heeft geduurd voordat de aantrekkende aandelenkoersen het verlies weer hadden goedgemaakt. Deze verliezen zijn gemeten van hoogte- tot dieptepunt, een worst case scenario dus.

Aandelencrises sinds 1950

  Datum      Verlies      Herstelperiode
  Dec 1972 - Dec 1974 - 50% 6 jaar
  Sep 2000 - Mrt 2003 - 54% 10 jaar
  Jun 2007 - Mrt 2009 - 49% 4 jaar