Worden er kosten gemaakt met deze wijzigingen, en wie gaat die dragen?

Voor de beleggers in de Meesmanfondsen zijn er geen directe kosten: switchen en uitstappen uit de fondsen waar wijzigingen in plaatsvinden is tijdelijk gratis. 

Voor de fondsen waar het onderliggende fonds wordt gewijzigd, geldt dat het fonds hierbij wel kosten maakt. Deze komen ten laste van het fonds en dus het rendement. Meer hierover leest u op de uitlegpagina van de specifieke wijziging (zie hierboven).