Kan ik mijn opgebouwde waarde bij een andere pensioenaanbieder overhevelen naar Meesman?

Het is mogelijk om een bestaande lijfrenterekening of bankspaarproduct over te zetten. U regelt dit eenvoudig op onze website. Hier kunt u aangeven dat u uw lijfrente wilt overhevelen. U ontvangt vervolgens op het opgegeven e-mailadres een vooringevuld overdrachtsverzoek. Deze kunt u aanvullen, printen, ondertekenen en samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar uw oude aanbieder sturen. Indien u pensioen@meesman.nl in de cc zet bij de e-mail aan uw huidige aanbieder, handelt Meesman vervolgens alles met uw huidige aanbieder af. Wij zorgen er dan voor dat de waarde zo snel mogelijk op uw Meesman Pensioenrekening wordt belegd.

Kosten
Is de over te dragen waarde minder dan €10.000, dan zijn de kosten voor de overdracht €39 plus 0,25% transactiekosten. Is het bedrag €10.000 of meer, dan betaalt u alleen de 0,25% transactiekosten. 

Let op!
Het is momenteel alleen mogelijk om lijfrenterekeningen en bankspaarproducten over te zetten. Het is helaas niet mogelijk om een lijfrenteverzekering over te hevelen.

Klik hier om uw waardeoverdracht in gang te zetten