Ik wil de waarde op mijn pensioenrekening overdragen aan een andere aanbieder. Kan dat?

Meesman Indexbeleggen heeft zich aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Indien u een pensioenrekening (’lijfrentebeleggingsrecht’) heeft bij Meesman Indexbeleggen en u wilt uw lijfrentekapitaal laten overdragen aan een andere aanbieder van lijfrentevoorzieningen, dan is het PSK van toepassing.

Om de overdracht van uw kapitaal te kunnen uitvoeren hebben wij van u een schriftelijk en ondertekend verzoek nodig, waarop u aangeeft naar welke financiële instelling u uw lijfrentekapitaal wilt laten overdragen. Op dat verzoek moet duidelijk worden aangegeven naar welke aanbieder uw geld moet worden overgeboekt. Ten einde fiscale gevolgen te vermijden is het erg belangrijk dat uw geld rechtstreeks naar uw nieuwe aanbieder wordt overgemaakt. Stuurt u met uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee.

Na ontvangst van uw verzoek zullen wij uw beleggingen bij de eerstvolgende mogelijkheid verkopen. Wij voeren één keer per week aan- en verkooporders uit.

Na verkoop van uw beleggingen maken wij de opbrengst over naar uw nieuwe aanbieder. Dat doen wij in beginsel binnen veertien dagen nadat wij uw beleggingen hebben verkocht. Mochten wij onverhoopt meer tijd nodig hebben, dan zullen wij over die extra tijd de wettelijke rente vergoeden.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van een echtscheiding, dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook een kopie van het door de rechtbank bekrachtigde echtscheidingsconvenant nodig, waaruit blijkt welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de verdeling van uw lijfrentekapitaal.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van het overlijden van de rekeninghouder, dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook onder andere een kopie van de akte van overlijden alsmede een verklaring van erfrecht nodig.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) en van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl) kunt u het protocol nalezen. Daar vindt u tevens een overzicht van alle deelnemers.

Formulier Uitgaande Waardeoverdracht downloaden