Heeft het wijzigen/stopzetten van mijn Stortingsmix invloed op mijn lopende aankoopopdrachten?

 

Eenmalige aankoopopdrachten
Het wijzigen of uitzetten van uw Stortingsmix heeft geen invloed op uw lopende eenmalige aankoopopdrachten. We gebruiken de Stortingsmix die u aan heeft staan op het moment dat u de eenmalige opdracht plaatst.

Maandelijkse aankoopopdrachten
Het wijzigen van uw Stortingsmix heeft wel invloed op uw maandelijkse aankoopopdracht. Deze wordt automatisch aangepast naar uw nieuwe Stortingsmix.

Let op, wijzigt u uw Stortingsmix na de laatste maandag van de maand? Dan is uw maandelijkse opdracht al verwerkt en gaat deze nog één keer via uw oude mix.

Wilt u uw Stortingsmix stopzetten? Dan kunt u zelf aangeven wat u met uw maandelijkse aankoopopdracht wilt doen: behouden, wijzigen of ook stopzetten.