Nieuw: het Meesman Rentefonds

Het Meesman Rentefonds is een nieuw soort fonds voor Meesman. Een extreem veilig beleggingsfonds, met een rendement dat de kortetermijnrente voor de euro volgt. Die is op dit moment 3,9%. Dit is hét alternatief voor een spaarrekening. U voegt het fonds eenvoudig toe op uw bestaande Meesmanrekening.

Bekijk hier de actuele kortetermijnrente


 

Hoe werkt het?

Het Meesman Rentefonds belegt breed gespreid in deposito’s en heel veilige obligaties. De obligaties hebben een hoge kredietwaardigheid (rating: BBB en hoger) en een heel korte gemiddelde looptijd (een dag tot hooguit een paar maanden). Dit zijn de veiligste soort beleggingen die er zijn. Ze betalen een rente (of hebben een effectief rendement) in lijn met de actuele, door de Europese Centrale Bank (ECB) berekende kortetermijnrente voor de euro. De ontvangen rente wordt niet uitgekeerd maar binnen het fonds herbelegd. Het fonds houdt rekening met mens, milieu en goed bestuur.

Het Rentefonds belegt in een onderliggend fonds dat een zogeheten geldmarktfonds is. Het fonds heet Amundi Euro Liquidity SRI en wordt beheerd door Amundi, een vooraanstaande Franse vermogensbeheerder en de grootste beheerder van geldmarktfondsen in Europa.


Waar kunt u het Rentefonds voor gebruiken?

Het Meesman Rentefonds kunt u voor twee doelen gebruiken:

Als alternatief voor een spaarrekening

Een veilige en rendabele plek om geld te stallen dat u
1) op korte termijn (in de komende paar jaar) nodig hebt: bijvoorbeeld wanneer u een grote verbouwing in het vooruitzicht heeft
2) opzij zet als buffer om tegenvallers op te vangen: bijvoorbeeld wanneer u als ZZP'er tijdelijk minder inkomen heeft
Let op: het fonds is wekelijks verhandelbaar, het kan dus tot 2 weken duren voor u uw verkoopopbrengst heeft ontvangen.

Om het risico van uw beleggingsportefeuille verder te verlagen

Om uw vermogen te laten groeien, belegt u in een van onze aandelenfondsen. Wie niet alles in aandelen kan of wil beleggen, belegt ook in een obligatiefonds. Daarmee beperkt u het risico. Mocht u het risico nog verder willen verlagen, dan belegt u ook wat in het nog veiligere Rentefonds.


 

Ontwikkeling van de kortetermijnrente in 2022 en 2023

Rendement

Het rendement van het Rentefonds volgt de actuele kortetermijnrente voor de euro. Deze zogeheten Euro Short Term Rate (€STR) is de rente die banken betalen als ze voor één dag geld lenen zonder zekerheden te stellen en wordt dagelijks berekend. U kunt dit rentetarief hier volgen.

Het rendement van het Rentefonds zal iets lager zijn dan deze rente, vanwege de fondskosten. Voor 2023 wordt een rendement verwacht van ongeveer 3,3% (op jaarbasis). Dit is minder dan huidige 3,9% rente omdat de korte rente begin dit jaar nog op 1,9% stond.


 

Risico

Het Meesman Rentefonds is een heel veilig beleggingsfonds. Nog veel veiliger dan ons obligatiefonds. Als de rente positief is, zal de koers van het fonds in principe altijd stijgen. Een waardedaling is erg onwaarschijnlijk. Dit kan eigenlijk alleen gebeuren als de rente negatief (of maar net boven nul) is. En als dat zou gebeuren dan zal het verlies waarschijnlijk heel klein zijn. Ter illustratie: in de jaren van negatieve rente (2014 t/m 2022) was het cumulatieve verlies van het onderliggende Amundi fonds nog geen 2%.

 

Waardeontwikkeling van het onderliggende Amundi fonds


 

Kosten

De jaarlijkse fondskosten van het Meesman Rentefonds zijn 0,35%. Deze kosten ziet u niet. Ze zitten in de koers en het rendement van het fonds verwerkt.

In- en uitstappen is gratis voor het Meesman Rentefonds. Wanneer u switcht van of naar een ander Meesman fonds betaalt u wel transactiekosten (0,25%).


En als Meesman failliet zou gaan?

Dan nog dat andere risico … hoe veilig is uw geld als Meesman failliet zou gaan? Dit is uiteraard zo goed als uitgesloten maar mocht het toch gebeuren dan geldt voor alle Meesman fondsen, ook het nieuwe Rentefonds, dat de beleggers in de Meesman fondsen geen cent kwijt zijn. Dat zit zo. Het geld en de beleggingen van alle Meesman fondsen worden aangehouden door een speciaal hiervoor opgerichte (bewaar)stichting. Deze stichting is een zelfstandige juridische entiteit, waardoor het vermogen van de fondsen volledig is afgescheiden van Meesman (een BV). Deze wettelijke verplichte vermogensscheiding is de manier waarop beleggers in beleggingsfondsen worden beschermd tegen een faillissement van de beheerder. Een garantieregeling is dan niet meer nodig en die bestaat dan ook niet voor beleggingsfondsen.

Bij sparen is dit anders. Het geld dat u op een spaarrekening zet is niet juridisch afgescheiden van de bank die de spaarrekening aanbiedt. Gaat de bank failliet, dan bent u uw geld in principe (deels) kwijt. Daarom is een garantieregeling nodig. Deze regeling beschermt uw spaarvermogen momenteel tot €100.000 per persoon, per bank. Zonder garantie zou sparen best risicovol zijn.


 

Let op: belastingheffing onduidelijk

Hoe het Meesman Rentefonds de komende jaren in box 3 (voor de vermogensbelasting) wordt belast is nog onduidelijk. Voor veel mensen doet dat er echter niet toe, omdat zij geen belasting betalen in box 3.

Wanneer betaalt u geen belasting in box 3?

In de volgende situaties betaalt u over uw belegging in het Rentefonds geen belasting in box 3:

  • Uw netto vermogen is minder dan €57.000 per persoon (€114.000 met uw fiscaal partner)
  • U belegt in het Rentefonds met een Meesman Pensioenrekening
  • U belegt in het Rentefonds met een Meesman Beleggingsrekening op naam van een BV of andere rechtspersoon die niet belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting

Is één van deze situaties op u van toepassing, dan kunt u het onderstaande negeren.

Houdt hier rekening mee wanneer u wel belasting betaalt in box 3

Betaalt u wel vermogensrendementsheffing in box 3? Dan is het belangrijk om te realiseren dat onder het voorlopige belastingstelsel (Overbruggingswet box 3) het Meesman Rentefonds als belegging wordt aangemerkt en zwaarder wordt belast dan spaargeld: in 2024 ongeveer 2,17% voor beleggingen versus ongeveer 0,7% voor spaargeld. De kans is echter groot dat deze belastingheffing door de Hoge Raad wordt afgewezen. Wat er dan gebeurt is nog niet bekend. Update 27-3-2024: de verwachting was dat de Hoge Raad hier in maart 2024 een uitspraak over zou doen. De Hoge Raad heeft dit uitgesteld tot op z’n vroegst augustus 2024.

 

Naar de fondspagina