Meesman Obligatiefonds Wereldwijd

Het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd is een relatief veilig obligatiefonds dat streeft naar een stabiele waardeontwikkeling, onder alle omstandigheden. Het fonds belegt in een fonds van Dimensional dat wereldwijd belegt in kortlopende obligaties van zeer kredietwaardige overheden en bedrijven. Het valutarisico wordt afgedekt. Dit fonds is geen indexfonds.

Dit is een obligatiefonds met een laag risico dat naar verwachting tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt minimaal zijn waarde zal behouden. Daarom is dit fonds de ideale tegenhanger voor een meer risicovolle belegging in aandelen en bij uitstek geschikt om in te beleggen binnen het veilige deel van uw beleggingsportefeuille.

Laatste koers (11 september 2020): €51,9586

Downloads

 Factsheet (PDF, 272 kB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 183 kB)
 Prospectus (PDF, 650 kB)
 Jaarverslag (PDF, 972 kB)
 Halfjaarbericht (PDF, 544 kB)
 Overzicht alle beleggingen (PDF, 200 kB)

Kerngegevens

 Fonds: Global Short Fixed  Income Fund
 Beheerder onderliggend fonds: Dimensional
 Startdatum: 06-07-2012
 Uitlenen effecten: nee
 Dividenduitkering: nee
 Beursnotering: nee
 Verhandelbaarheid: wekelijks
 Jaarlijkse kosten: 0,5%
 ISIN code: NL0010436697

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2019 (%)
2015 2016 2017 2018 2019
2020 3 jaar 5 jaar 10 jaar
0,7 0,8 -0,3 -1,1 0,9
0,0 -0,5 0,9 16,9

Rendement t.o.v. aandelen

MOWvsMIAON.JPG

Het Obligatiefonds Wereldwijd streeft naar waardevastheid onder alle omstandigheden, ook tijdens een ernstige beurscrisis. Hierdoor is het fonds bij uitstek geschikt om naast een belegging in aandelen het risico van de portefeuille als geheel te beperken.
De grafiek laat zien dat het fonds (groene lijn) in waarde is gestegen toen tijdens de laatste grote crisis op de aandelenmarkt (rode lijn) aandelen sterk in waarde zijn gedaald.

Rendement t.o.v. sparen

MOWvsSparen.JPG

Het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd is bedoeld als een veilige belegging met een relatief stabiel rendement dat naar verwachting hoger is dan bij sparen.
De grafiek laat zien dat het fonds zijn doelstelling in de praktijk ook waarmaakt. De waardeontwikkeling van het fonds (groene lijn) is zeer stabiel en het rendement is beter dan bij sparen (blauwe lijn).

Risico

Het fonds belegt in obligaties en obligaties zijn in het algemeen minder risicovol dan aandelen. Bovendien belegt het fonds alleen in obligaties van de meest kredietwaardige overheden en bedrijven wereldwijd (de meesten hebben een credit rating van AAA of AA) waardoor het kredietrisico (de kans op wanbetaling) minimaal is. Ook is de gemiddelde looptijd van de obligaties relatief kort waardoor het renterisico (de rentegevoeligheid) minder is en het fonds een hoge mate van bescherming tegen inflatie biedt. Tenslotte dekt het fonds alle valutarisico’s af. Kortom, het fonds belegt alleen in zeer veilige obligaties. Daarom is dit een zeer robuust obligatiefonds.

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Shiva Bloemberg hebben met Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen.  Ze willen een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.