Dividendbelasting terugkrijgen

Vijf Meesman indexfondsen beleggen in aandelen. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop lokaal (in het betreffende land) dividendbelasting wordt ingehouden. De belastingheffing kan oplopen tot 35%. De Meesman aandelenfondsen kunnen deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van 0,2% tot 0,5% per jaar, afhankelijk van welk Meesman fonds u in belegt.

Wat doet het Meesman fonds

De Meesman aandelenfondsen kunnen de dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen omdat ze in Nederland gevestigd zijn en zodoende gebruik kunnen maken van de vele belastingverdragen die Nederland met andere landen gesloten heeft. De dividendbelasting terugkrijgen gebeurt als volgt:

  • In sommige landen kan het Meesman fonds ervoor zorgen dat er minder dividendbelasting in rekening wordt gebracht dan gebruikelijk. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld betaalt het fonds slechts 15% belasting in plaats van het gangbare tarief van 30%. De 15% die het fonds in de VS toch nog betaalt, kan het fonds van de Nederlandse belastingdienst terugkrijgen.
  • In andere landen betaalt het Meesman fonds het volle tarief maar kan het (een deel van) de dividendbelasting achteraf terugvorderen. Zo wordt in bijvoorbeeld Zwitserland 35% belasting ingehouden maar kan het fonds 20% achteraf terugkrijgen van de Zwitserse belastingdienst. Per saldo betaalt het fonds dus ook hier maar 15% belasting. En kan het fonds ook deze resterende 15% van de Nederlandse belastingdienst terugkrijgen.

Alle dividendbelasting die de Meesman aandelenfondsen terugkrijgen wordt in het fonds belegd. Het komt dus volledig ten goede aan de beleggers. Dit levert u elk jaar ongeveer 0,2-0,5% extra rendement op, afhankelijk van welk Meesman fonds u in belegt. Als beheerder van het fonds regelt Meesman alles voor u. U hoeft zelf niets te doen.

Wat levert het op

Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen kan sinds 2014 de dividendbelasting terugvorderen. Voor Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen en Meesman Indexfonds Aandelen Europa is dit sinds 2018 mogelijk. In de onderstaande tabel ziet u het extra rendement dat deze Meesman aandelenfondsen de afgelopen jaren met het terugvorderen van dividendbelasting hebben behaald.

2014 2015 2016 2017 2018
    Aandelen Ontwikkelde Landen 0,47% 0,54% 0,56% 0,48% 0,54%
    Aandelen Opkomende Landen - - - - 0,29%
    Aandelen Europa - - - - 0,59%

Wat doet u

De Meesman aandelenfondsen keren zelf ook een keer per jaar dividend uit. Hierop wordt 15% Nederlandse dividendbelasting ingehouden. De ingehouden dividendbelasting kunt u van de belastingdienst terugkrijgen door het in uw belastingaangifte te verrekenen met de door u te betalen inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het bedrag aan ingehouden dividendbelasting dat u kunt verrekenen staat op uw Meesman jaaroverzicht.

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Shiva Bloemberg hebben met Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen.  Ze willen een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.