Aandelen Duurzame Toekomst

Meesman staat voor passief beleggen. Dat is beleggen in alle aandelen wereldwijd (in verhouding tot hun beurswaarde) en die voor de lange termijn aanhouden. Gewoon rustig blijven zitten, wat er ook gebeurt. Hiervoor heeft Meesman het ideale indexfonds: Aandelen Wereldwijd Totaal. Voor beleggers op zoek naar een indexfonds met een meer uitgesproken duurzaam karakter heeft Meesman Aandelen Duurzame Toekomst. Een indexfonds dat wereldwijd belegt in aandelen op basis van een aantal duurzame thema’s. Om te beginnen is dat het thema klimaatverandering. Waarbij het doel is een veel lagere uitstoot van broeikasgassen te realiseren en zwaarder in te zetten op bedrijven die de uitdagingen van de energietransitie serieus oppakken. De komende jaren wil Meesman, samen met de beleggers in dit fonds, andere duurzame thema’s aan dit fonds toevoegen.


Meesman Indexfonds Aandelen Duurzame Toekomst is een indexfonds dat een marktgewogen mix van de volgende twee MSCI indexen volgt: de MSCI World Custom ESG Climate Series A Index en de MSCI Emerging Markets Custom ESG Climate Series A Index. Samen zijn dit ongeveer 2.300 aandelen van grote en middelgrote bedrijven uit 23 ontwikkelde landen en 25 opkomende landen. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Daarnaast vinden er extra uitsluitingen plaats op basis van klimaateisen. Hierbij wordt gekeken naar CO2- en andere broeikasgassenuitstoot, fossiele brandstofreserves en kernenergie. Bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor een duurzame toekomst krijgen een zwaardere weging toegekend. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van naar verwachting 0,4% tot 0,5% per jaar.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2019 2020 2021 2022 2023 3 jaar 5 jaar 10 jaar
- - - -11,5 12,6 - - -
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2023 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2023 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2022. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
Crikelhart

Duurzaam

Het fonds volgt een mix van twee duurzame MSCI indexen. Bedrijven in de gewone (niet-duurzame) MSCI indexen die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Daarnaast wordt de top 10% van bedrijven met de hoogste uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen en bedrijven met fossiele brandstof reserves uitgesloten. Bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor een duurzame toekomst krijgen een zwaardere weging. Lees meer

Cirkelkosten

Dividendvoordeel

Het fonds belegt in aandelen. Op het dividend dat deze aandelen uitkeren wordt lokaal dividendbelasting ingehouden. Anders dan de meeste indexfondsen en ETF’s kan het Meesman fonds deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar. Belegt u via een Meesman Pensioenrekening? Dan kan het belastingvoordeel in sommige jaren wat lager uitvallen. Lees meer

5

Risico

Het fonds belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed spreiden. Lees meer


Algemene informatie

Startdatum 7-2-2022
Laatste koers € 49,8417 (02-06-2023)
Index Mix van 2 MSCI Custom ESG indexen
Beleggingsmethodiek   Volledige fysieke nabootsing
Uitlenen effecten Nee
Dividenduitkering Jaarlijks, wordt herbelegd
Fondskosten 0,5% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0015000PW1

Documenten