Vrouwen vaardiger met vermogen

Beleggen is nog steeds meestal een ‘mannenzaak’. Dat zou het niet moeten zijn. Want vrouwen beleggen beter dan mannen.

In de meeste huishoudens is beleggen nog steeds een ‘mannenzaak’. Het is meestal de man die over de beleggingen gaat en het vermogen beheert. Wel steeds vaker met ruggespraak, maar beleggen ligt nog steeds stevig in het domein van de man.

 

Mannenbolwerk

Vreemd is dit niet als je bedenkt dat de beleggingswereld een mannenwereld is. Niet alleen werken er veel meer mannen dan vrouwen. Ook de cultuur, het taalgebruik en de omgangsvormen zijn door de jaren heen door mannen vormgegeven. En dat zie je in de manier waarop producten aan de ‘man’ worden gebracht. Het gaat om beter zijn, meer behalen, outperformance, winnen, tips etc. Het appelleert aan de mannelijke scoringsdrift. De overeenkomsten met de spreekwoordelijke apenrots zijn groot.

 

Vrouwen ontevreden

Het is dan ook niet vreemd dat vrouwen zeer ontevreden zijn over de financiële sector. Uit een onderzoek van de Boston Consulting Group in de VS bleek dat maar liefst 70 procent van vrouwen vindt dat ze door de financiële sector slecht worden behandeld. En een recent onderzoek van Fidelity Investments laat zien dat 70 procent van de weduwen hun financiële adviseur de deur wijst binnen een jaar nadat hun man is overleden.

 

Beter in beleggen

De onvrede onder vrouwen is begrijpelijk en terecht. Zeker als je bedenkt dat vrouwen beter beleggen dan mannen. Bekend zijn de onderzoeken van de Amerikaanse hoogleraren Barber & Odean die laten zien dat vrouwen gemiddeld 1,5% per jaar meer rendement behalen dan mannen. Niet omdat vrouwen beter kunnen voorspellen dan mannen, want dat kunnen ze niet. Maar omdat vrouwen minder handelen en daardoor minder fouten maken. Andere onderzoeken bevestigen deze conclusie.

 

Zelfoverschatting

De achterliggende reden voor het actieve handelsgedrag van mannen is dat zij hun kennis en kunde overschatten en meer drang hebben om zich te bewijzen. Het zet aan om meer te doen dan goed voor je is. Vrouwen zitten van nature toch iets anders in elkaar. Ze zijn meer op de lange termijn gericht, nemen minder risico, letten beter op de kosten en zijn minder geneigd tot handelen. En, heel belangrijk, ze zijn sceptischer over de mooie verhalen waarmee financiële instellingen ons proberen te verleiden. Precies de eigenschappen die je nodig hebt voor beleggingssucces.

 

Ieder z’n ding

Deze verschillende karaktereigenschappen van mannen en vrouwen zijn natuurlijk stereotypen. Maar volgens gedragseconomen zit hier toch een behoorlijke kern van waarheid in. Daarom kunnen we beleggen beter aan vrouwen overlaten. De beleggingsresultaten zullen verbeteren. En het voordeel voor mannen is dat ze zich weer kunnen richten op zaken die ze wel beter kunnen. Vul zelf maar in.

Laatste nieuwsartikelen

MMC Logo Olifant Flavicon

Meesman Money Challenge

Meesman wil graag het geldbewustzijn vergroten, zodat mensen zelf de regie kunnen nemen over hun financiën, nu en in de toekomst. Daarom houden we van 14 t/m 30 september de Meesman Money Challenge.

Iconenset 06 Duurzaam W C1

Fossiele energie uitsluiten kost geen rendement

Sommige duurzame beleggers zijn terughoudend om hele bedrijfstakken, zoals (fossiele) energie, uit te sluiten. Ze vrezen dat dit (veel) rendement kost. Dat is niet zo. Het maakt niets uit.

Ios0048 Text File 6 C3

Wijziging prospectus

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen van 21 januari 2022 aangevuld met een inlegvel in verband met een wijziging in het duurzaamheidsrisicobeleid.