Vrouwen beleggen beter

Vandaag is Internationale Vrouwendag. Met het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven wil het maar niet vlotten. Gelukkig is er op een ander front wel vooruitgang te melden. Steeds meer vrouwen gaan beleggen. En dat is een goede zaak. Want vrouwen beleggen beter dan mannen.

Beter in beleggen

Twintig jaar geleden lieten de Amerikaanse hoogleraren Barber & Odean al zien dat vrouwen betere beleggers zijn. Uit hun onderzoek (‘Boys will be boys’) bleek dat vrouwen gemiddeld 1,5% per jaar meer rendement behalen dan mannen. Niet omdat vrouwen beter kunnen voorspellen dan mannen. Dat kunnen ze niet. Maar omdat vrouwen minder handelen en daardoor minder fouten maken en minder transactiekosten maken. Sindsdien hebben andere onderzoeken deze conclusie bevestigd. Al is de ‘outperformance’ van vrouwen in recentere onderzoeken veelal minder dan 1,5% per jaar. Zo bleken de vrouwelijke klanten van de Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity in 2016 een voorsprong te hebben van ‘slechts’ 0,4%.

 

Zelfoverschatting

De reden dat het bij mannen mis gaat, is dat ze hun kennis en kunde overschatten en de drang voelen om zich te bewijzen. Hierdoor handelen ze meer dan goed voor ze is. Vrouwen zitten in het algemeen toch anders in elkaar. Ze zijn meer op de lange termijn gericht, nemen minder risico, letten beter op de kosten en zijn minder geneigd tot handelen. Precies de eigenschappen die je nodig hebt voor goede beleggingsresultaten. Bij beleggen geldt immers: hoe minder je doet, hoe beter het resultaat.

 

Drempels

Dat steeds meer vrouwen gaan beleggen valt toe te juichen. Ze nemen de regie over hun financiële situatie en gaan zelfstandig aan de slag met het realiseren van hun financiële doelstellingen. Maar er zijn nog altijd heel veel vrouwen die niet of te weinig beleggen. Ze willen vaak wel, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen, denken dat beleggen alleen iets is voor mensen met veel geld, of geven er gewoon geen prioriteit aan.

 

Onderschatting

Wat wellicht ook meespeelt is dat vrouwen weinig fiducie lijken te hebben in hun vermogen om geld goed te beheren. Uit het eerdergenoemde onderzoek van Fidelity bleek dat slechts 9% van de vrouwen dacht dat ze beter konden beleggen dan mannen. En dat terwijl de feiten precies het tegenovergestelde laten zien.

 

Aan de slag

Het lijkt er sterk op dat vrouwen hun eigen kunnen als belegger onderschatten. Enerzijds wel te begrijpen als je bedenkt dat de beleggingswereld (nog steeds) een mannenwereld is waarbij actie, agressie en de ander overtreffen gezien worden als eigenschappen die je nodig hebt om succes te hebben. Anderzijds onbegrijpelijk, want juist vrouwen hebben het in zich om goed met hun geld om te gaan. Het wordt tijd dat vrouwen hun bescheidenheid van zich afgooien. Dames, heb vertrouwen in jezelf als belegger. Daar is alle reden voor.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.