Voorspellen is gevaarlijk

Beleggen betekent focussen op dingen die je kunt controleren: risico en kosten. En vooral niet luisteren naar voorspellers. Dat betoogt Larry Swedroe, een bekende Amerikaanse beleggingsexpert.

Swedroe is een van de bekendste Amerikaanse auteurs van boeken over beleggen en financiële planning. Zijn bekendste publicatie tot nu toe is What Wall Street Doesn’t Want You To Know, uit 1998. Zijn laatste boek heet The Only Guide You’ll Ever Need for the Right Financial Plan. De centrale boodschap van dit boek is een eenvoudige: succesvol beleggen betekent focussen op de zaken waar je controle over hebt. De rest moet je negeren.

Volgens Swedroe zijn de meeste beleggers volkomen verkeerd bezig. Zij zijn vooral gefocust op rendement en hoe zij dat kunnen verbeteren. Zij proberen te voorspellen welke aandelen het beste gaan presteren en/of waar de markt heen gaat in een poging daarmee een beter rendement te behalen. Zij willen het rendement sturen – zelf of met behulp van actieve beheerders. In de praktijk lukt dit echter niet. Om de eenvoudige reden dat je niet kunt controleren wat je niet kunt voorspellen.


Controle van risico en kosten

Volgens Swedroe zal je als belegger veel meer succes hebben als je focust op wat je wél kunt controleren. En dat zijn vooral het risico en de kosten. Om het risico te controleren zijn twee dingen van belang. 1. Zo breed mogelijk spreiden. Daarmee geef je de kans op een geweldige klapper (de volgende Microsoft) op maar ook de kans op een enorme flater (de volgende Enron). En de ervaring leert dat het vrijwel onmogelijk is om in een vroeg stadium de nieuwe Microsoft te identificeren. 2. De index volgen. Waarom? Omdat je daarmee het risico van foute beslissingen van actieve beheerders uitsluit. Het risico dat je overhoudt is het marktrisico en dat is wat je hebben wilt.

De tweede factor die je kunt controleren zijn de kosten. Wat kosten betreft is het duidelijk wat je moet doen: de kosten zo laag mogelijk houden. Slimme beleggers denken niet dat ze de markt kunnen verslaan (of dat een ander dat voor hen kan) en betalen anderen dus ook niet veel geld om dat te proberen. Het bewijs is overduidelijk: mensen die het toch proberen falen vrijwel allemaal, aldus Swedroe.

Als derde controleerbare factor noemt hij de belastingheffing. In de VS is dat van belang omdat vermogenswinsten bij particulieren worden belast. Een slimme beleggers kijkt dan naar beleggingsmogelijkheden om de belastingdruk te verlagen. In Nederland wordt het vermogen van particulieren heel anders belast dan in de VS waardoor fiscaliteit niet of nauwelijks een rol speelt bij beleggen.


Voorspellen is gevaarlijk

Naast de dingen die je wel moet doen is Swedroe ook heel duidelijk over wat je als belegger vooral niet moet doen: luisteren naar voorspellers en inzitten over wat de markt gaat doen. Dit is ronduit gevaarlijk. Waarom? Omdat dit er vroeg of laat toe leidt dat je af gaat wijken van een weldoordacht en van tevoren uitgestippeld beleggingsplan. Afwijken van een goed (passief) beleggingsplan moet je alleen doen als een van de uitgangspunten waarop het plan gebaseerd was verandert b.v. een scheiding, overlijden, erfenis etc. Maar nooit vanwege de voorspellingen van allerlei ‘deskundigen’ die de plank net zo vaak, zo niet vaker, mis slaan als raak slaan.


Hindenburg omen

De afgelopen maand werd weer eens treffend geïllustreerd dat Swedroe weet waarover hij praat. In augustus was er onder technische analisten wereldwijd veel opwinding over het zogeheten ‘Hindenburg Omen’. Op basis van een groot aantal technische indicatoren werd met grote stelligheid beweerd dat een aandelencrash aanstaande was. Men sprak maar liefst van een ‘market meltdown’ in september. Inmiddels zit de maand september erop. En kunnen we vaststellen dat de S&P 500 Index vorige maand met maar liefst 8,9% is gestegen, de beste septembermaand sinds 1939. Ook de MSCI Europe Index en de MSCI Emerging Markets Index sloten de maand af met een ruim bovengemiddelde winst van meer dan 3 procent. Voorspellen is inderdaad gevaarlijk.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.