Uit of thuis?

Wil je bij beleggen in aandelen het risico beperken dan loont het om breed te spreiden. De AEX Index schiet tekort.

Uit onderzoek van TNS/NIPO in opdracht van vermogensbeheerder Schroders blijkt dat Nederlandse particuliere beleggers steeds minder beleggen in Nederlandse aandelen en steeds meer beleggen in internationale aandelenfondsen. Volgens het onderzoek is de reden hiervoor dat beleggers hun risico’s beter willen spreiden, ook bij beleggen in aandelen. Dit hangt weer samen met de afnemende risicobereidheid van beleggers als gevolg van de onzekere tijden op de beurs.

Spreiden loont

Bij het lezen van dit onderzoek moest ik denken aan een vraag die wij wel eens van beleggers krijgen: helpt breed spreiden bij beleggen in aandelen nou echt wel om het risico te beperken. Biedt de AEX Index met z’n 25 aandelen, van bedrijven die over de hele wereld actief zijn, niet al voldoende spreiding? Het antwoord hierop is eenvoudig te geven. Ja, breder spreiden dan de AEX helpt om het verlies in slechte tijden te beperken.


Beurskrach

Neem bijvoorbeeld de twee grote beurscrises van deze eeuw. Bij het leeglopen van de internet zeepbel tussen 2000 en 2003 ging de AEX meer dan 70 procent onderuit. De breder gespreide MSCI Europe of MSCI World Index verloren iets meer dan 50 procent. En tijdens de beurskrach van 2007 tot 2009, veelal aangeduid als (de start van) de kredietcrisis, verloor de AEX ongeveer 65 procent en de twee eerder genoemde breed gespreide indices rond de 50 procent. In deze twee grote beurscrises had breed spreiden dus zo’n 15 tot 20 procent verlies bespaard.


AEX eenzijdig

Wat de AEX hier opbreekt is de eenzijdige samenstelling. Wie in de AEX belegt heeft 40 procent van zijn geld in slechts drie bedrijven zitten: Shell, Unilever en ING. Tel de volgende drie grootste erbij op (momenteel Philips, ASML en Unibail) en dan zit 60 procent van je geld in zes bedrijven. Niet bepaald een goede spreiding. Daar komt bij dat sommige bedrijfstakken in de AEX Index helemaal niet vertegenwoordigd zijn. Denk aan farmacie en nutsbedrijven. En een belangrijke sector als de informatietechnologie er maar heel mager in is vertegenwoordigd.


Beter uit dan thuis

Door ook in middelgrote en kleine bedrijven te beleggen is wat meer spreiding aan te brengen, maar feit blijft dat een klein land als Nederland niet in elke bedrijfstak voldoende goede beursgenoteerde bedrijven kan voortbrengen dat beleggers binnen de landsgrenzen een echt breed gediversificeerde aandelenportefeuille kunnen samenstellen. Al met al is het dan ook goed te begrijpen dat beleggers steeds meer de grens over gaan.

Beleggers die dit eerder hebben gedaan zullen er geen spijt van hebben gehad. Mede dankzij de lagere verliezen tijdens de eerdergenoemde beurskrachs staan zij er deze eeuw een stuk beter voor dan de belegger die dicht bij huis is gebleven. Sinds 1 januari 2000 staat de AEX Index (inclusief dividend) op een rendement van -2,2% per jaar, de MSCI World Index op -0,4% per jaar en de MSCI Europe Index op +0,4% per jaar. Bij beleggen is uit spelen een voordeel.

Laatste nieuwsartikelen

MMC Logo Olifant Flavicon

Meesman Money Challenge

Meesman wil graag het geldbewustzijn vergroten, zodat mensen zelf de regie kunnen nemen over hun financiën, nu en in de toekomst. Daarom houden we van 14 t/m 30 september de Meesman Money Challenge.

Iconenset 06 Duurzaam W C1

Fossiele energie uitsluiten kost geen rendement

Sommige duurzame beleggers zijn terughoudend om hele bedrijfstakken, zoals (fossiele) energie, uit te sluiten. Ze vrezen dat dit (veel) rendement kost. Dat is niet zo. Het maakt niets uit.

Ios0048 Text File 6 C3

Wijziging prospectus

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen van 21 januari 2022 aangevuld met een inlegvel in verband met een wijziging in het duurzaamheidsrisicobeleid.