Sparen en beleggen deel 1: soms is sparen verstandiger

Sparen levert bar weinig op. Veel Nederlanders vragen zich af of ze niet beter kunnen gaan beleggen. Het gaat echter niet om sparen óf beleggen. Het beste is sparen én beleggen.

Sparen levert op dit moment erg weinig op. De spaarrente is nog nooit zo laag geweest. Bij de grootbanken ligt die rond de 1%. En het is een kwestie van tijd tot deze vergoeding nog verder omlaag gaat. Daar bovenop betaalt u jaarlijks 1,2% belasting over uw vermogen in box 3 (boven de vrijstelling). Na belasting gaat u er dan netto al op achteruit. En dan is er nog de inflatie. Die is nu weliswaar erg laag (minder dan 1%) maar dit neemt niet weg dat uw spaargeld elk jaar aan koopkracht verliest. Geen wonder dat heel veel mensen zich afvragen of ze niet beter kunnen gaan beleggen.

 

Niet aantrekkelijk, toch doen

Hoewel sparen op dit moment inderdaad inhoudt dat u inteert op uw vermogen, is het toch verstandig om een bepaald bedrag op een (vrij opneembare) spaarrekening te laten staan. Spaargeld heeft u namelijk nodig voor onverwachte uitgaven. Zoals het vervangen van een ijskast of wasmachine of een reparatie aan de auto. Maar ook voor voorziene uitgaven die op korte termijn spelen. Bijvoorbeeld een verbouwing of vakantie.

 

Spaarbuffer

Hoe groot uw spaarbuffer moet zijn hangt af van uw persoonlijke situatie: de samenstelling van uw gezin, huur- of koopwoning, uw inkomsten- en uitgavenpatroon, uw levensstandaard etc. Mensen met een inkomen dat van maand tot maand sterk kan fluctueren, zoals zzp’ers, doen er bijvoorbeeld goed aan een grotere buffer aan te houden dan tweeverdieners die beide in loondienst zijn.

 

Drie tot zes maandsalarissen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert een spaarbuffer van minimaal 3.500 euro voor een alleenstaande die in een huurwoning woont en meer dan 5.000 euro voor een gezin met twee kinderen in een koopwoning en met een auto. Dit zijn minimumbedragen. De aanbevolen buffers zijn tot wel drie keer zo hoog. Met de BufferBerekenaar van het Nibud kunt u uitrekenen wat het Nibud in uw situatie adviseert. Deze rekentool laat ook zien hoeveel anderen in dezelfde situatie als u gemiddeld aan spaargeld opzij zetten. U kunt het ook eenvoudig houden en uitgaan van een veelgebruikte vuistregel die vaak wordt geadviseerd om drie tot zes maanden nettoloon achter de hand te houden als spaarbuffer.

 

Onbekend maakt onbemind

In de praktijk hebben de meeste Nederlandse huishoudens die sparen nog veel meer spaargeld dan wat het Nibud aanbeveelt. Een recent onderzoek van vermogensbeheerder Blackrock laat zelfs zien dat nergens in Europa zoveel gespaard wordt als in Nederland. Misschien ligt het aan onze calvinistische volksaard. Maar uit het onderzoek bleek ook dat Nederlanders minder dan andere Europeanen bekend zijn met het voor de hand liggende alternatief voor sparen: beleggen.

Deze column is het eerste deel van een tweedelige serie. Deel 2 in deze serie verschijnt volgende week. Daarin leggen we uit dat als uw spaarbuffer op orde is, het verstandig is om te gaan beleggen.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0010 Pencil 5 C1

Wijziging prospectus Meesman fondsen

In verband met de aanpassing van ons fondsassortiment, hebben wij ons prospectus aangepast.

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.