Rendementen fondsen in 2021

Zoals gebruikelijk blikken we aan het begin van het nieuwe jaar kort terug op het afgelopen jaar. In dit bericht vindt u de rendementen van de Meesman fondsen in 2021. Een uitgebreide toelichting op de gang van zaken bij de Meesman fondsen in 2021 volgt in het jaarverslag dat later dit jaar verschijnt.

Aandelenfondsen
In 2020 was het nog een wilde rit op de aandelenmarkt: een daling van meer dan 30% in februari/maart, gevolgd door een stijging van meer dan 40% in de rest van het jaar. De grafieken van 2021 laten daarentegen gestaag stijgende lijnen zien. Behalve twee kleine, kortstondige correcties van nog geen 5% in januari en begin december, ging het stapje voor stapje steeds hoger op de beurs. Met als eindresultaat een rendement dat bijna het topjaar 2019 evenaarde.

In ontwikkelde landen presteerde de Amerikaanse beurs vorig jaar weer beter dan de Europese beurs. En door de daling van de euro ten opzichte van de dollar was het rendement op Amerikaanse aandelen in euro’s gemeten zelfs nog hoger. Voor de ontwikkelde landen was 2021 het beste jaar sinds de eeuwwisseling. In opkomende landen bleef het aandelenrendement daarentegen sterk achter. Meer dan een paar procent zat er vorig jaar niet in. Vooral vanwege de slecht presterende Chinese aandelenmarkt. Zonder China was het rendement meer dan 18%. Het ene jaar is China de stuwende kracht. Het andere jaar is het een rem op het geheel.

 Meesman fonds  Rendement in 2021
 Aandelen Wereldwijd Totaal  27,4%
 Aandelen Ontwikkelde Landen  31,3%
 Aandelen Opkomende Landen  3,5%
 Aandelen Kleine Bedrijven  23,6%
 Aandelen Europa  25,4%


N.B. Het in MijnMeesman getoonde rendement van uw beleggingsportefeuille in 2021 kan vanwege o.a. stortingen, onttrekkingen en dividendbelasting afwijken van het hierboven vermelde fondsrendement.

Anders dan in 2020 bleef het rendement van Aandelen Wereldwijd Totaal vorig jaar wat achter bij Aandelen Ontwikkelde Landen. Dat kwam vooral door het tegenvallende resultaat in opkomende landen. De keuze voor duurzame varianten van de standaard MSCI indexen pakte daarentegen wederom goed uit. Voor het vijfde jaar op rij behaalde de door Aandelen Wereldwijd Totaal gevolgde mix van duurzame MSCI indexen een hoger rendement dan de standaard (niet-duurzame) MSCI indexen.

Obligatiefondsen
Het meest opmerkelijke financiële verhaal van 2021 speelde zich af op de obligatiemarkten. In veel landen steeg de inflatie naar een niveau dat we sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw niet meer hebben gezien. En een aantal centrale banken liet doorschemeren na te denken over de afbouw van het extreem stimulerende monetaire beleid. Maar opmerkelijk genoeg reageerden de obligatiekoersen nauwelijks. Ze gingen wel een beetje omlaag, maar het had niet veel om het lijf.

Met als gevolg dat de Meesman obligatiefondsen in 2021 weer een zeer stabiele waardeontwikkeling lieten zien, met minimale tussentijdse koersschommelingen. En dat is precies de bedoeling. Bij de Meesman obligatiefondsen staat stabiliteit voorop. Ze zijn er om, waar nodig of gewenst, het risico van een belegging in aandelen te beperken. Het rendement, dat vorig jaar overigens iets onder nul uitkwam, is van ondergeschikt belang.

Momentopname
Het is belangrijk om te realiseren dat bovenstaande rendementen niet meer zijn dan een momentopname. Het rendement in een bepaald kalenderjaar kan sterk afwijken van het gemiddelde rendement op lange termijn. En bij beleggen gaat het om de lange termijn. Wij adviseren dan ook om beleggingsresultaten altijd over een lange periode te bekijken, veel langer dan één kalenderjaar.

Herbalanceren
Belegt u bij Meesman in zowel aandelen- als obligatiefondsen, dan adviseren wij om eens per jaar te kijken of uw beleggingsmix nog overeenkomt met de door u gewenste beleggingsmix. Het begin van een nieuw jaar is een goed moment om dit te doen. Hier leest u er meer over.

Wat brengt 2022?
Kostenverlaging en vereenvoudiging fondsassortiment
Zoals eerder aangekondigd hebben we de kosten voor Aandelen Wereldwijd Totaal per 1 januari verlaagd naar 0,4% (en voor klanten met een belegd vermogen in Aandelen Wereldwijd Totaal van €1 miljoen of meer zelfs naar 0,25%). Daarnaast hebben we ons fondsassortiment vereenvoudigd: de fondsen Aandelen Ontwikkelde Landen, Aandelen Opkomende Landen, Aandelen Kleine Bedrijven en Aandelen Europa zijn alleen nog beschikbaar voor beleggers die op 1 januari 2022 al in deze fondsen belegden.

Aandelen Duurzame Toekomst
Binnenkort kunnen we u ook vol trots een nieuw fonds aanbieden. In het eerste kwartaal van 2022 gaat het Meesman Indexfonds Aandelen Duurzame Toekomst van start: een wereldwijd gespreid aandelen indexfonds met een robuust klimaatbeleid. Het klimaatrisico wordt beperkt door een forse verlaging van de CO2-uitstoot (70%). De klimaatkansen worden vergroot door een grotere blootstelling aan bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor de transitie naar een koolstofarme economie. We vertellen u hier snel meer over.

Beursvoorspellingen
De Meesman beleggingsfilosofie is gebaseerd op wat een halve eeuw wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring ons over beleggen hebben geleerd. Eén van die lessen is dat beurskoersen niet te voorspellen zijn. Net als ieder ander weten ook wij dus niet wat er in 2022 op de financiële markten gaat gebeuren. Het mooie van passief beleggen is dat dit ook helemaal niet relevant is. Het beste advies dat wij u voor 2022 (en daarna) kunnen geven is om korte termijn ontwikkelingen op de beurs te negeren. De waan van de dag leidt alleen maar af van het lange termijn doel. Beleg in een wereldwijd gespreid, marktgewogen indexfonds en houd die voor de lange termijn aan. Kijk er niet naar om. Laat uw belegging gewoon rustig staan en laat de tijd zijn werk doen.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0068 Star 4 C1

Terugtreding voorzitter Raad van Toezicht

Na bijna vijf jaar treedt Frank Heemskerk terug als voorzitter van de Raad van Toezicht van Meesman Indexbeleggen. Zijn nieuwe functie bij ASML maakt dat hij niet langer de tijd en flexibiliteit in zijn agenda heeft om zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht te kunnen blijven vervullen.

Ios0010 Pencil 5 C1

Wijziging prospectus Meesman fondsen

In verband met de aanpassing van ons fondsassortiment, hebben wij ons prospectus aangepast.

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.