Rendement Meesman fondsen in 2022

Zoals gebruikelijk blikken we aan het begin van het nieuwe jaar kort terug op het afgelopen jaar. Hieronder vindt u de rendementen van de Meesman fondsen in 2022. Een uitgebreide toelichting op de gang van zaken bij de Meesman fondsen in 2022 volgt in het jaarverslag dat later dit jaar verschijnt.

Het belang van de rente
In de financiële wereld is het belang van de rente moeilijk te overschatten. De hoogte van de rente en vooral de verwachte toekomstige ontwikkeling ervan (gaat hij stijgen, dalen of blijft hij min of meer gelijk) heeft invloed op de waarde van bijna alle financiële producten. Ook aandelen en obligaties. En in het algemeen geldt dat een dalende rente voordelig en een stijgende rente nadelig is voor de waarde van aandelen en obligaties.

2022: het jaar van de rentestijging
Sinds begin jaren ’80 van de vorige eeuw is de rente gedaald van het hoogste niveau in meer dan vierhonderd jaar naar het laagste niveau ooit. Voor het eerst in de geschiedenis werd de rente zelfs negatief. Maar de al meer dan veertig jaar durende trend van een alsmaar lagere rente lijkt in 2022 definitief ten einde gekomen. Het afgelopen jaar schoot de rente omhoog. De Nederlandse tienjaarsrente (de rente die de Nederlandse overheid moet betalen als het voor 10 jaar geld wil lenen) steeg van -0,03% aan het begin van het jaar naar 2,82% op 31 december. Het was de grootste rentestijging in een kalenderjaar sinds in ieder geval 1814. In de meeste andere landen gebeurde hetzelfde.

Meesman aandelenfondsen
Door de rentestijging en de verwachting dat die nog wel eens verder zou kunnen gaan stijgen gingen aandelen vorig jaar wereldwijd in de verkoop. Er was zo nu en dan een korte opleving maar de trend was het hele jaar duidelijk neerwaarts. In de ontwikkelde landen ging vooral de Amerikaanse beurs hard onderuit: de S&P 500 Index verloor bijna 20%. Voor de Meesman aandelenfondsen was het verlies op Amerikaanse aandelen echter een stuk minder, met dank aan de sterke dollar en het niet afdekken van het valutarisico. In Europa en Japan kleurden de beurs minder rood dan in de VS. De opkomende landen bleven wat achter bij de ontwikkelde landen. En kleine bedrijven moesten iets toegeven op grote bedrijven.

* Aandelen Ontwikkelde Landen, Opkomende Landen, Kleine Bedrijven en Europa zijn alleen beschikbaar voor beleggers die hier al voor 2022 in belegden.
** Aandelen Wereldwijd Totaal (participatieklasse B) en Aandelen Duurzame Toekomst zijn niet in dit overzicht opgenomen omdat ze pas na 1 januari 2022 zijn opgericht.

N.B. Het in MijnMeesman getoonde rendement van uw beleggingsportefeuille in 2022 kan vanwege o.a. stortingen, onttrekkingen en dividendbelasting afwijken van het hierboven vermelde fondsrendement.

Meesman obligatiefondsen
De koersen van obligaties bewegen tegenovergesteld aan de rente. Als de rente daalt, dan stijgen de koersen van obligaties. En als de rente omhoog gaat, dan gaan de koersen van obligaties naar beneden. Maar koerswinst of -verlies als gevolg van een verandering van de rente is niet bij alle obligaties even groot. De koersen van obligaties met een lange looptijd reageren sterker op renteschommelingen dan de koersen van obligaties met een korte looptijd. Langlopende obligaties zijn dan ook risicovoller dan kortlopende obligaties.

In 2022 hebben we bij de twee Meesman obligatiefondsen goed kunnen zien hoe de looptijd van de obligaties invloed heeft op het rendement. Door de forse rentestijging hebben beide Meesman obligatiefondsen verlies gemaakt. Maar het wereldwijde obligatiefonds is veel minder in waarde gedaald dan het eurolanden obligatiefonds. Dat komt doordat de gemiddelde looptijd van de obligaties waar het wereldwijde obligatiefonds in belegt in 2022 ongeveer 3 jaar was, terwijl de gemiddelde looptijd van de obligaties waar het eurolanden obligatiefonds in belegt meer dan 7 jaar was.

Momentopname
Het is belangrijk om te realiseren dat bovenstaande rendementen niet meer zijn dan een momentopname. Het rendement in een bepaald kalenderjaar kan sterk afwijken van het gemiddelde rendement op lange termijn. En bij beleggen gaat het om de lange termijn. Wij adviseren dan ook om beleggingsresultaten altijd over een lange periode te bekijken, veel langer dan één kalenderjaar.

Herbalanceren
Belegt u bij Meesman in zowel aandelen- als obligatiefondsen, dan adviseren wij om eens per jaar te kijken of uw beleggingsmix nog overeenkomt met de door u gewenste beleggingsmix. Het begin van een nieuw jaar is een goed moment om dit te doen. Wijkt het percentage aandelen en obligaties minder dan tien procent af van het gewenste percentage, dan hoeft u niets te doen. Is de afwijking meer dan tien procent, dan is herbalanceren raadzaam. Hier leest u er meer over.

Wat brengt 2023?
Sinds de oprichting in 2005 staat Meesman voor passief beleggen. Deze beleggingsfilosofie is gebaseerd op wat een halve eeuw (wetenschappelijk) onderzoek en praktijkervaring ons over beleggen hebben geleerd. Eén van die lessen is dat beurskoersen niet te voorspellen zijn. Net als ieder ander weten ook wij niet wat er in 2023 op de financiële markten gaat gebeuren. Het mooie van passief beleggen is dat dit ook helemaal niet relevant is. Het beste advies dat wij u voor 2023 (en daarna) kunnen geven is om korte termijn ontwikkelingen op de beurs te negeren. De waan van de dag leidt alleen maar af van het lange termijn doel. Beleg in een wereldwijd gespreid, marktgewogen indexfonds en houd die voor de lange termijn aan. Kijk er niet naar om. Laat uw belegging gewoon rustig staan, in goede en in slechte tijden, en laat de tijd zijn werk doen. Al die onderzoeken en ervaring laten overtuigend zien dat deze manier van beleggen de beste kans op goede beleggingsresultaten biedt.

Laatste nieuwsartikelen

Boek (2)

Wijziging prospectus Meesman fondsen en switchkosten weer aan

In het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die op 1 juni 2024 ingaan.

Ios0147 New 4 C1

Upgrade MijnMeesman

We hebben leuk nieuws om met u te delen! MijnMeesman (de online omgeving waarin u uw beleggingen kunt inzien en beheren) gaat namelijk een flinke upgrade krijgen. Ook kunnen we vol trots aankondigen dat de Meesman app binnenkort live gaat.

Ios0068 Star 4 C1

Terugtreding voorzitter Raad van Toezicht

Na bijna vijf jaar treedt Frank Heemskerk terug als voorzitter van de Raad van Toezicht van Meesman Indexbeleggen. Zijn nieuwe functie bij ASML maakt dat hij niet langer de tijd en flexibiliteit in zijn agenda heeft om zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht te kunnen blijven vervullen.