Particuliere belegger gaat solo

Particuliere beleggers stappen en masse over van beleggen met advies naar zelf beleggen. Dat is een prima zaak. Mits ze een aantal belangrijke regels voor verstandig beleggen in acht nemen.

Uit een recent onderzoek van fondsbeheerder Schroders blijkt dat twintig procent van de particulieren die beleggen met advies van hun bank of vermogensbeheerder zijn overgestapt naar zelf beleggen. Een even groot percentage overweegt het nog te doen. Onderzoek van de AFM bevestigt deze trend. En vrijwel iedereen verwacht dat dit nog maar het begin is.

 

Kosten transparant

Waarom haken advies klanten af? Sinds 1 januari 2014 mogen banken en vermogensbeheerders geen provisie meer krijgen van de beleggingsfondsen die ze aan hun klanten verkopen. De inkomsten die ze hiermee mislopen brengen ze nu rechtstreeks bij de klant in rekening. De klant ontvangt een factuur en ziet nu voor het eerst wat de adviesdienstverlening van de bank kost. Dat is een onaangename verrassing en de klant vraagt zich af of het advies dat wel waard is.

 

Niets veranderd

Uit het Schroders onderzoek blijkt dat particulieren die beleggen met advies vinden dat adviseurs nog steeds in hun eigen belang handelen en te duur zijn. Een meerderheid geeft aan dat er in feite niets veranderd is sinds het provisieverbod van kracht is. Het is goed te begrijpen dat veel beleggers de baten van ‘advies’ niet tegen de kosten vinden opwegen. Uit onderzoek is vaker gebleken dat beleggers de adviezen van banken en vermogensbeheerders beter niet dan wel kunnen opvolgen. Door de kosten inzichtelijk te maken zorgt het provisieverbod ervoor dat beleggers kritischer kijken naar wat hun bank of vermogensbeheerder ervoor doet. De grote uitstroom van adviesklanten laat zien dat ze vinden dat de prijs/kwaliteitverhouding bij advies duidelijk tekortschiet.

 

Zelf aan de slag

Waar gaan deze beleggers naartoe? Sommigen stappen over naar vermogensbeheer. Maar de meeste kiezen ervoor om het voortaan zelf te doen. Het grote voordeel hiervan is dat je dan zelf de regie voert over je geld en niet meer te maken hebt met een partij die een ander belang heeft. Bovendien kunnen de kosten dan substantieel omlaag.

Maar zelf beleggen is geen panacee. Onderzoek leert dat beleggers die bij een bank of broker een rekening openen en zelf actief aan de slag aan, bijzonder slechte beleggingsresultaten behalen. Zij maken allerlei beleggingsfouten. Zoals onvoldoende spreiding aanbrengen. En te veel en op de verkeerde momenten handelen.

 

Gouden regels

Wie zelf gaat beleggen doet er goed aan een aantal bewezen ‘gouden beleggingsregels’ in acht te nemen. Regels die de kans op goede beleggingsresultaten sterk verbeteren. Regel 1: zorg voor brede spreiding om het risico te beperken. Regel 2: houd de kosten zo laag mogelijk omdat kosten een enorme hap uit je vermogen nemen en de belangrijkste indicator van goede beleggingsresultaten zijn. Regel 3: probeer niet de beste aandelen te selecteren of de markt te timen (instappen als de koersen laag staan, uitstappen als de koersen hoog staan) omdat beurskoersen niet te voorspellen zijn. Wie deze regels in acht neemt en in goede en slechte tijden koers houdt, zal betere beleggingsresultaten behalen dan de meeste andere beleggers, zowel professioneel als particulier.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.

Ios0222 Downwards Bar Chart 6 C3

Rendement Meesman fondsen in 2022

Zoals gebruikelijk blikken we aan het begin van het nieuwe jaar kort terug op het afgelopen jaar. Hieronder vindt u de rendementen van de Meesman fondsen in 2022. Een uitgebreide toelichting op de gang van zaken bij de Meesman fondsen in 2022 volgt in het jaarverslag dat later dit jaar verschijnt.